A Milestone Intézet - Milestone Institute

A Milestone Intézet

classpicturesPanorama

A Milestone Intézet alapításakor egy magas színvonalú, progresszív oktatási központ létrehozását tartottuk szem előtt, amely tehetséges diákoknak segít a tudományos kiválóság elérésében, a kutatás iránti érdeklődésük mederbe terelésében és vezetői képességeik kibontakoztatásában. Akadémiai tevékenységünk mellett – a felkéréseknek eleget téve – think-tankként adunk tanácsot cégeknek és szervezeteknek tehetségkutatásban és tehetségmenedzsmentben.

A Milestone Intézet mára több mint 130 tudományos modult kínál diákjainak, amelyek számos tudományterületet ölelnek fel a klasszika filológiától az idegtudományig. Egy tanulmányi év három trimeszterre oszlik, és májusban kezdődik. Diákjaink számos országos és nemzetközi tanulmányi versenyen értek el helyezéseket, nyertek különféle díjakat, és nemzetközi konferenciákon is szerepeltek. Az Intézet ezenkívül diákok által szervezett társaságoknak (societies) és egyéb kezdeményezéseknek is helyt ad.

A Milestone Intézet máris élénk, sokszínű közösséget mondhat magáénak, mely a négyéves oktatási programunkban részt vevő 300 középiskolás diákunkból, a világ 100 legjobb egyetemein tanuló 400 alumnusunkból, és több mint 70 oktatóból áll, akiknek nagy része kutató, illetve egyetemi tanár. A Milestone diákjai több mint 60 gimnáziumból kerülnek ki, Magyarország minden pontjáról, néhányan még a határon túlról is járnak hozzánk. Legutolsó évfolyamunkban 118 diák közül 25-en Oxfordban vagy Cambridge-ben folytatják a tanulmányaikat: oda jelentkező diákjaink fele felvételt nyert a két legnagyobb presztízsű angol egyetemre.

A vasfüggöny leomlása után lehetőség nyílt arra, hogy Magyarország Kelet-Európa részeként kilépjen a 20. század árnyékából. A Budapest központi részén elhelyezkedő Milestone Intézet ennek a célnak az eléréséhez szeretne hozzájárulni, és egyben választ adni a 21. század kihívásaira. Az alapítók céljával összhangban az Intézet egy olyan közösséget szeretne létrehozni, mely aktívan elősegíti a változást, olyan értelmiségiekből, tudósokból, újítókból és vállalkozókból, akik készek arra, hogy a változás katalizátorai legyenek, s akik demokratikus és egalitárius elvek alapján dolgoznak egy jobb társadalom megteremtéséért.

Idézet a „Tudáskikötő 2020 – Közösség a változásért” című stratégiai programunkból

Alapítva:
2010

Cím:
Bajza utca 44., III. em
HU-1062, Budapest

Alapítók:
Léderer Dániel & Zeitler Ádám

Interim CEO:
Léderer Dániel

Diákszámok:
2009/2010: 6
2010/2011: 35
2011/2012: 80
2012/2013: 110
2013/2014: 185
2014/2015: 280

Nevünkről:
A világ meghódítására készülő induló magyar kisvállalkozásként az alapítók nemzetközileg is könnyen elfogadható és megjegyezhető névben gondolkodtak. A Milestone eredetileg Milestone Consulting néven, nemzetközi kitekintésű budapesti oktatási tanácsadó kisvállalkozásként bontott szárnyat. Az ötlet, hogy nevét Milestone Intézetre változtassuk, abból a szándékunkból ered, hogy olyan kiváló felsőoktatási központtá váljunk, amely kiugró tehetségű diákjainknak nem csak az indulásban, hanem a visszatérésben is segít.

Milestone Intézet színe:

MilestoneColour2

HEX: #ffcc53
RGB: R-255, G-204, B-83
CMYK: C-0, M-20, Y-67, K-0

Designer:
Anna Kasnyik—ANNA’S VISUAL BAKERY

A logó:

lajka

Lajka a szándékaink szerint ironikus utalás kíván lenni a szocialista haladás egy jelképére, csakúgy, mint az űrutazás csodálatos vállalkozására, mely utóbbi esetünkben a külföldön való tanulás kalandjának analógiáját jelenti. Ennél is erőteljesebb azonban annak a „nagy ugrásnak” a hangsúlyozása, amire a Milestone diákjai vállalkoznak, amikor elhagyják az otthon biztonságos melegét, hogy felfedezzék az őket körülvevő tágabb világot. Mint az űrhajósok esetében, nálunk is mindenek előtt a boldog hazatérés a siker mércéje.