Senior - Milestone Institute

Senior

paintingsPanorama2

A Milestone Senior az Intézet felkészítő programjainak zászlós hajója, amely azokat a diákokat szólítja meg, akik utolsó előtti tanévüket végzik a középiskolákban. Célja, hogy a lehető legátfogóbb módon készítse fel a tehetséges magyar diákokat az angol nyelvű egyetemeken való tanulásra.

Ez a program az angolszász egyetemek diákközpontú és interaktív pedagógiai filozófiájának ideálját követi, és szerkezetét, stílusát és módszertanát a vezető angolszász felsőoktatási intézetek alapképzése szerint alakítottuk ki. Ez a többek között a diákokkal való egyéni foglalkozást jelent, azt, hogy minden diákkal személyes mentor foglalkozik, aki segít feltárni a diák tehetségének területeit, ösztökéli és motiválja egyéni céljai elérésére. A diákok az egyetemek első és második éves szintjének megfelelő feladatokat oldanak meg, megismerkednek az angol nyelvi egyetemi tankönyvek és kutatási területek világával, úgy, hogy egy-egy szakterület sajátosságait szakértő munkatársaink közvetítésével tárják fel.

Az első mérföldkő: alapozás

A Milestone Intézetben a diákok azzal kezdik a felkészülést, hogy elsajátítják az alapokat, amelyek segítségével a lehető legtöbbet tudnak majd profitálni a tanulmányi programból, beleértve a kutatási módszerek megismerését és az egyetemi szintű angol nyelvű íráskészség elsajátítását.

A második mérföldkő: Track, Pathway & Orientation

Ahhoz, hogy diákjaink megtalálják a számukra leginkább megfelelő egyetemi kurzust, először tudományágat választanak, majd azon belül egy tág tudományterületet. A tudományterület meghatározása azért fontos, mert így diákjaink könnyebben tudnak érdeklődési körükre fókuszálni. A tudományterületeken belül a tanulók megismerkednek a kapcsolódó tárgyak tartalmával és ugyanakkor célunk, hogy sok különböző tárgy megismerésével az interdiszciplináris látásmódjuk is kialakuljon. A tudományterületeket bejárva a diákok olyan tárgyakkal is találkoznak, amelyeket a középiskolában nem tanulnak.

Harmadik mérföldkő: a tárgyi tudás fejlesztése

A diákok modulokon keresztül bővítik tudásukat. A modulok rendkívül változatosak: lehet köztük olyan, amely a diák angol szaknyelvi tudását hivatott csiszolni speciális kurzus keretében, és olyan is, amely valamilyen hasznos önkéntes munkafeladat elvégzését foglalja magába, vagy éppen a fiatal egy civil szervezetben  próbálja ki magát. A diákok a középiskolában megszerzett tudásukra építve, az Intézetben első éves egyetemi kurzusokon oktatott anyakokat tanulmányoznak és sajátítanak el.

Negyedik mérföldkő: a jelentkezés finomhangolása

A tájékozódási időszak végére érve a diákok végleges döntést hoznak arról, hogy milyen szakirányt és egyetemet választanak, és mentoraik segítségével immáron azon dolgoznak, hogy a választott irányba mutató tudásuk mind megalapozottabbá váljon. A diák számára ez a többi között az egyetemi jelentkezésekben megfogalmazandó erősségek csiszolását jelenti, szakirányú kurzusok vagy például portfóliófejlesztő műhelymunka keretében. 

A Senior év legtehetségesebb és legkeményebben teljesítő diákjai közül a Milestone Intézet mentorai és szakemberei ebben az időszakban választják ki a azokat, akiket megkülönböztetett figyelemre tartanak érdemesnek. Ezek a diákok emelt szintű oktatáson vehetnek részt (Advanced Tuition). A legtehetségesebb diákok a kiemelkedően jó egyetemekre, ilyenek például Oxford, Cambridge, a University College London (UCL), a London School of Economics (LSE) és az Imperial College London készülnek fel. Interjú- és teszthelyzeteket gyakoroltatunk diákjainkkal, hogy nyomás alatt is maximális teljestíményre legyenek képesek. Az Emelt szintű oktatás csoportokban zajlik, s a résztvevő diákok szimulált interjúkon és vitákon élesíthetik tudásukat, illetve kiegészítő szakirodalmi feladatokat kapnak. A program legfontosabb funkciója az, hogy a diákok mind jobban elmélyüljenek választott tudományterületük sajátosságaiban, tisztában legyenek a legújabb kutatási eredményekkel, a kapcsolódó tudományterületek fejleményeivel és összefüggéseivel.

Ötödik mérföldkő: ajánlatok, választás, csomagolás

A jelentkezések benyújtását követő időszakban a diákoknak az egyetemekkel folytatott kapcsolattartásban, az elsődleges és a biztonsági választásokban, a tanulmányi hitelkérelem elkészítésében, valamint a szálláskereséssel összefüggő gyakorlati kérdésekben  nyújtunk segítséget. Ez egyúttal a tanulmányi évnek az is a része, amely a leginkább összekovácsolja diákjaink közösségét, hála a különféle társadalmi eseményeknek és programoknak, amelyek a kiutazást megelőzik.