Sophomore és Junior - Milestone Institute

Sophomore és Junior

facade2Panorama

A Sophomore és a Junior évfolyam a Milestone Intézet intenzív előkészítő programja 9-10. osztályos középiskolások számára. Célja, hogy korábban elkezdjük a készségek fejlesztését és az orientációt, ezzel megalapozva a Senior program sikeres elvégzését.

A program az angolszász egyetemek diákközpontú és interaktív pedagógiai filozófiáját követi: szerkezetét, stílusát és módszertanát a vezető angolszász felsőoktatási intézmények alapképzése szerint alakítottuk ki. Ez elsősorban azt jelenti, hogy minden diákkal egyénileg foglalkozunk. Minden tanuló személyes mentort kap – a mentor fő feladata, hogy a felszínre hozza a diákban rejlő tehetséget, ösztönözze és motiválja őt. A diákok az egyetemek első és második éves szintjének megfelelő feladatokat oldanak meg, megismerkednek az angol nyelvi egyetemi tankönyvek és kutatási területek világával. Egy-egy szakterület sajátosságait szakértő munkatársaink közvetítésével tárják fel.

Valamennyi mentorunk angolszász elitegyetemeken – például Oxfordban, Cambridge-ben, a Harvardon, St Andrewsban, vagy a University College Londonban - végzett. Szerkezetében, minőségében és légkörében is, a Milestone Intézet úgy működik, mint egy előegyetem, amely diákjait a felsőfokú külföldi tanulmányokra készíti fel.

A Sophomore és Junior programot sikeresen teljesítő diákok felkészültebben kerülnek be és sikeresebben végezhetik el a Senior programunkat. Amennyiben az előkészítőn sikerült megszerezniük a megfelelő nyelvi alapokat, a Senior évfolyamban energiájukat immár a megfelelő tudományág és szak kiválasztására, az azokban való elmélyülésre, és természetesen a sikeres felvételire fordíthatják.