Struktúra - Milestone Institute

Struktúra

ceilingPanorama

A külföldi egyetemekre jelentkező diákok rendszerint három problémával szembesülnek: gyakran nem tudják, hogy mit is szeretnének tanulni; sokszor nincsenek tisztában a választási lehetőségeikkel; és legtöbbször nem rendelkeznek azzal a tudással, készségekkel és nyelvi felkészültséggel, ami elengedhetetlen a sikeres felvételihez a választott szakterületen. A program tájékozódási szakaszában éppen ezért mentoraink nem csak abban segítik diákjainkat, hogy a lehető legjobban válasszanak, hanem abban is, hogy törekvéseik és legfontosabb képességeik, készségeik összhangban legyenek - eközben folyamatosan arra ösztökélik a növendékeket, hogy minél több tudományterülettel ismerkedjenek meg. 

A Track & Pathway Rendszere

A „track and pathways” rendszere - amit saját használatra tudományágak és tudományterületek szisztémájaként magyarítunk - a fenti problémákra adott rugalmas válaszunk, amellyel lehetővé tesszük, hogy diákjaink - mielőtt eldöntik, hogy mit és hol tanuljanak - a lehetőségek széles tárházával ismerkedjenek meg, bepillantást nyerjenek az angolszász felsőoktatási rendszer lenyűgözően színes tudományos kínálatába, és minél jobban megértsék működését, hogy aztán - mentoraink segítségével optimálisan választhassanak.

Diákjaink három tudományágból - „természettudományok”, „humán tárgyak és művészetek”,  valamint „társadalom- és gazdaságtudományok” közül - választhatnak. A tudományágakon belül azután valamely, több tárgyat összefogó tudományterületre szűkítik érdeklődésüket. (Így például a „társadalmi kérdések” tudományterületünk a közgazdaságtant, a szociológiát, a kulturális antropológiát, valamit a politológiát foglalja magában.) Azok a diákok, akik ezt a területet választják, felkészülésük során és jelentkezésükben e tárgyak valamelyikére összpontosítanak, de persze a társtudományokban is elmélyíthetik tudásukat. Ezzel választásuk szilárdságát és felvételi jelentkezésük potenciális sikerét egyaránt növelni tudják.

Modulok: szemináriumok, önkéntes munka, kutatási feladatok

Diákjaink a mentoruk segítségével és az adott tudományterületnek megfelelően választanak modulokat. A modulok minden esetben egy adott egyetemi szakra való tudományos vagy gyakorlati elmélyülést segítik elő. Modulok alatt többféle felkészülést értünk a szak követelményeinek megfelelően.

Így például az orvosi szakot elvégezni kívánó diákoknak nem csak kémiából és biológiából kell kiemelkedő teljesítményt nyújtaniuk, hanem hosszabb önkéntes kórházi munkatapasztalattal is rendelkezniük kell. Hasonlóan, aki történelmet akar tanulni, annak kiváló kutatói teljesítményt kell tudni demonstrálni, míg a grafikus szakra jelentkezőknek a művészi portfóliójuk segítségével kell demonstrálniuk magas szintű fogalmi és kreatív érettségüket.

Ezt a sokféle igényt és feladatot elégíti ki a modulrendszer, amelyen keresztül három féle módon oktatjuk diákjainkat:
  1. A szemináriumok keretében angol nyelvű szakirodalom segítségével vezetjük be diákjainkat választott tudományos területük rejtelmeibe.
  2. Az önkéntes munka keretében diákjaink választott tárgyaikhoz kapcsolódó szakmai gyakorlatot szereznek.
  3. Az egyéni kutatási feladatok keretében diákjaink, mentoruk segítségével önálló és egyéni utat alakítanak ki választott tárgyuk megismerésére.