Diákegyesületek

finals_send-01

A diákegyesületeket kizárólag a Milestone Intézet növendékei szervezik és működtetik. Minden társaság rendelkezik egy éves tervvel, amely az eseményeket és az év során elérendő célokat tartalmazza; pl. részvétel a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon, vitaversenyekre való felkészülés vagy éppen fotókiállítások szervezése. A diákok maguk teremtik elő a költségeiket fedező összegeket az eseményekre, a felkészülésre és az egyéb programokra. A pénz részben külső forrásokból származik, ugyanakkor a diákok pályázatot nyújthatnak be az Intézet költségvetési bizottságához is, továbbá szedhetnek belépődíjat az általuk szervezett eseményekre. A társaságokban való aktív részvétel során a diákok olyan általános készségekre tesznek szert, mint pl. önállóság, költségvetés tervezése, pénzügyi pályázatok írása, átláthatóság, programszervezés, valamint a legkülönfélébb speciális készségekre, mint pl. főzés, vitorlázás, pénzügyi elemzés, vitázás, nemzetközi politika vagy vizuális kultúra. A Milestone öregdiákjainak kezdeményezései pedig lehetőséget nyújtanak az önkéntes munkára, illetve a publikálásra, valamint a vezető egyetemeken frissen végzett vagy ott tanuló diákokkal való kapcsolatfelvételre.

Egyesület alapítása

A klubok és társaságok jó alkalmat nyújtanak arra, hogy kapcsolatba lépj hasonló érdeklődésű, Magyarországon és máshol élő diáktársaddal és szakmabeliekkel, továbbá létrehozz egy olyan közösséget, ahol tanulni tudtok egymástól, együtt dolgozhattok és kimagasló eredményeket érhettek el.

Ahhoz, hogy alapíts egy Milestone által akkreditált társaságot vagy klubot, a következő dokumentumokat kell elküldened a csertoi@msinst.org címre:

  1. Egy Alapszabályt, legalább 10 alapító tag aláírásával, akik a Milestone diákjai vagy tanárai
  2. A jelentkezési lapot
  3. Az éves terveteket
  4. Javaslatot a társaság tanácsadójának személyére, aki a Milestone tanára, alumnusa vagy ismert külsős szakember

Az akkreditált társaságok és klubok előnyei:

  • hivatalosan kapcsolódtok a Milestone-hoz, és használhatjátok az Intézet nevét a társaság nevében.
  • pályázhattok ösztöndíjra a Milestone-nál. 
  • használhatjátok a Milestone erőforrásait.
  • elsőbbséget élveztek a Milestone helyiségeinek és felszerelésének használatakor.
  • tagjai lehettek a társaságok vezetőiből álló Elnökségnek.

Tagság

Bármely diák beléphet bármelyik egyesületbe; sőt, arra bátorítjuk őket, hogy legalább egy társaságban aktívan vegyenek részt, de akárhány klubba beléphetnek. Minden társaságnak választania kell egy bizottságot, amely legalább három vezető tagból áll, köztük egy elnökből, aki a napi ügyintézésért felel. A bizottságot az egyesület éves közgyűlésén választják, amelyet minden év márciusáig meg kell tartani. Mivel az érettségire való készülés sok időt vesz el, 2016-tól a Senior diákok nem választhatók be a bizottságba, amennyiben utolsó évüket töltik középiskolájukban. 

Pályázatok és támogatások

A Milestone Intézet pénzügyi segítséget nyújt a diákok által működtetett társaságoknak és kluboknak, amelyek az Intézetben be vannak jegyezve. Az új egyesületeket először jóvá kell hagyatni a vezetőséggel és csak azután pályázhatnak támogatásokra. Ahhoz, hogy egy társaságot az Intézet jóváhagyjon, meg kell felelnie az alapfeltételeknek: pl. jóváhagyott alapszabály, 10 alapító tag, elfogadott éves pénzügyi terv, jóváhagyott jelentkezési lap.

A diáktársaságok által igényelhető éves finanszírozást az Intézet üzemeltetési költségeiből bocsátjuk a klubok rendelkezésre.

Az egyesületektől alapvetően azt várjuk el, hogy önfenntartóak legyenek és a tagdíjakból vagy részvételi díjakból, szponzori hozzájárulásból és más forrásokból finanszírozzák költségeiket, beleértve a közös utazásokat, az előadókkal való találkozókat, illetve az étkezéseket. Az Intézettől kapott pénzügyi támogatás célja, hogy fenntartható költségvetés létrehozására ösztönözze a társaságokat. A Milestone ezért nem a fenntartásukra és üzemeltetésükre ad támogatást, hanem egyszeri költségre és beruházásra, pl. olyan eszközök megvásárlására, amelyek hosszú távon hasznot nyújtanak az egyesületnek, vagy nem finanszírozhatóak a klubok rendszeres bevételeiből. A Milestone kiegészítő támogatást is nyújt a társaságoknak, ezzel arra ösztönzi a diákokat, hogy szerezzenek támogatást partnerszervezetektől vagy cégektől, ami a fenntarthatóság alapvető követelménye.

A költségek finanszírozásához eredeti számlákat kérünk. Előleget csak kivételes esetekben folyósítunk (pl. beruházás). Ha az előleg kevesebb, mint a tényleges költség, a különbözetet megtérítjük.

2016. június 1-től a következő pénzügyi támogatásokra lehet pályázni:

Elnöki tanács

A társaságok elnöksége (Society Presidents’ Board) az összes akkreditált egyesület elnökéből és a klubokért felelős tanárokból áll. Az elnökség tagjai évente legalább kétszer ülést tartanak. Az elnökség felelős a társaságokat érintő összes ügyért, az ösztöndíjrendszer működtetéséért és az új klubok jóváhagyásáért.

Egyesületi programok szervezése

A diákoknak lehetőségük van arra, hogy eseményeket, programokat, illetve rendezvényeket szervezzenek az Intézetben. Minden társaságnak rendszeres találkozókat kell tartania a tagok és a szélesebb diákközönség számára.

Ideális esetben a társaság legalább évi egy nagyobb volumenű programot szervez, amelyen a Milestone közösségének más tagjai is részt vehetnek, a diákjaink közötti kapcsolattartás érdekében, valamint azért, hogy az egyesület volt és jelenlegi tagjainak szakértelméből minden növendékünk profitálhasson.

Ahhoz, hogy egy esemény sikeres legyen, kellő tervezésre és világosan meghatározott feladatkörökkel rendelkező csapatra van szükség. A programokat legalább két héttel korábban meg kell hirdetni emailben – amelyben fel van tüntetve az esemény időpontja és helyszíne, valamint a szervezők elérhetősége – és Facebook esemény formájában is közzé kell tenni. Az emailt az info@msinst.org címre kell elküldeni, ahonnan minden diáknak továbbítjuk. Az eseményt szervező társaság felelős az esemény utáni takarításért és a helyszín birtokbavétel előtti állapotának visszaállításáért.

Teremfoglalás

A diákegyesületek teremfoglalási igényüket legalább három nappal az esemény előtt be kell nyújtaniuk. Kérjük, azt is jelezzétek, hányan vesztek részt az eseményen – vagyis mekkora termet biztosítsunk-, és milyen eszközökre van szükségetek (pl. hangszóró, mikrofon, kivetítő, vászon, stb.).

Ha termet szeretnétek foglalni, küldjetek egy emailt erre a címre: info@msinst.org

 

Tartalom

Kapcsolódó tartalom