Dolgozz velünk!

Fotó: Dohi Gabriella

A Milestone Intézet tehetséges középiskolás diákoknak nyújt magas szintű oktatást. Az intézetbe 325 középiskolás jár, tantestületének 104 tagja van, 568 öregdiákja pedig a világ legjobb egyetemein folytat tanulmányokat. A Milestone egy változáshozókból álló közösség kinevelése mellett elkötelezett, melynek tagjai készen állnak és képesek megbirkózni a 21. század kihívásaival. Oktatási programja 125 tudományos modult kínál a diákoknak, akik átfogó és személyre szabott mentorálásban részesülnek, abból a célból, hogy ösztönzést és támogatást kapjanak a tudományos kiválóság elérésének és vezetői képességeik kibontakozásának útján.  Ezáltal a diákok arra kapnak bátorítást, hogy változáshozókként tekintsenek magukra és legyenek ambiciózusak a jövőjükkel kapcsolatban.

Hogy a diákok közösségéhez tartozók sokféle tehetségének kibontakozását elősegítse és változatos célkitűzéseiket megvalósítsa, az intézet tehetséges munkatársakat keres. Munkatársaink közös célja az, hogy a kiválóságra törekedjenek az oktatásban, az oktatási módszerek terén kísérletezzenek és inspirálóan hassanak a diákok által vezetett közösségre. A Milestone egyedülálló oktatási élményt kínál a diákoknak és olyan munkakörnyezetet biztosít, amely tudományos és társadalmi tekintetben egyaránt kihívásokat tartogat az intézetnél dolgozók számára.

 • Mentor

   A mentorálás a Milestone Intézet oktatási programjában a szív szerepét tölti be, egyéni támogatást nyújtva a diákok intellektuális fejlődéséhez, valamint orientációt, motivációt és érzelmi jólétet biztosítva minden évfolyam hallgatóinak. Sokszínű diákközösségével a Milestone Intézet továbbra is tágítani kívánja diákjainak érdeklődési körét azzal, hogy különböző szakterületek kiválóságaival létesít kapcsolatot.

   A mentorálás lehetőséget ad nekik arra, hogy a következő nemzedék tehetséges szakembereivel, tudósaival, gondolkodóival és változáshozóival dolgozzanak együtt. A mentorok támogatják és nevelik a tehetséges diákokat azáltal, hogy végigkísérik őket fontos döntéseiken és tudatosítják bennük, milyen tanulmányi lehetőségek és karrierútvonalak állnak előttük. Ahogy a Milestone programja halad előre, a mentornak egyre inkább fókuszálnia kell diákja érdeklődését és támogatnia egy bizonyos tanulmányi pályát. A tanulmányi előmenetel, a magas szintű, problémaközpontú és interdiszciplináris szemléletű tanulás, a szaktárgyi tudásban való elmélyülés, a nemzetközileg releváns készségek fejlesztése, a világ és annak dolgai iránt mutatott holisztikus érdeklődés fejlődése mind mind fokozatosan válik egyre fontosabbá. Egy rátermett mentor össze tudja fonni a Milestone oktatái programjának különböző fonalait és mintáit annak érdekében, hogy minden diákja a legtöbbet kapja a milestone-os tanulási élményből.

   Ez az a szellemiség, ami a pozíciójukba helyezi azokat a rendkívül elhivatott és tehetséges szakembereket, akik a Milestone Intézet mentoraiként egyedülálló interperszonális, irányítói és szervezői, továbbá kommunikációs készségekkel rendelkeznek. A komoly tudományos háttér, a fiatalokkal szemben tanúsított empátia, az elszántság és az elhivatottság megléte egyaránt fontos követelmény a pozíció betöltéséhez. Mindemellett, mivel a mentorálás és a tanítás az intézetben angolul zajlik, a folyékony, illetve professzionális írásbeli- és szóbeli angoltudás is nélkülözhetetlen.

   JELENTKEZÉS LEZÁRULT.

 • Modulvezető

   A modulvezetők egy adott tudományos diszciplína tárgykörébe tartozó vagy több tudományterületet magába foglaló tematikus kurzusokat tartanak 6-12 fős csoportoknak. Intézetünk a természet-, társadalom- és bölcsészettudományok, továbbá a művészetek legkülönfélébb területeiről várja a Milestone moduláris oktatási programjában tanítani kívánó szakemberek jelentkezését.

   JELENTKEZÉS LEZÁRULT.

Kapcsolódó tartalom