Tandíj és ösztöndíjak

finals_send-03

A tandíj fizetése minden program esetében 15 nappal a szerződés aláírása után esedékes (ha részletfizetésben állapodtunk meg a felvett diákkal, az első részletet eddig a napig kell kifizetni). A már felvett, rászoruló diákok ösztöndíjra pályázhatnak. (Azok a pályázók, akik az ösztöndíjak elbírálása után úgy döntenek, hogy felbontják a szerződést, ezt bírság nélkül megtehetik.)

A tandíj minden évre 550.000 Ft (áfával együtt), és közvetlenül a felvétel után fizetendő.

Ösztöndíjaink

A sikeres felvételi a Milestone Intézetbe a jelentkező diák teljesítményétől, törekvésétől és rátermettségétől függ. Ösztöndíjrendszerünk célja, hogy a tandíj egyetlen diáknak se jelentsen akadályt, hogy nálunk tanulhasson. A december és február között felvételizőknek csak az adott esetben megmaradt ösztöndíjakat áll módunkban kiosztani.

Az alábbi elvek vezérelnek minket:

A társadalmi esélyegyenlőség megteremtése és a társadalmi mobilitás elősegítése az Intézet morális, egyben pragmatikus céljai közé tartozik.

Pénzügyi megfontolások ne riasszanak el potenciális diákot attól, hogy az Intézetbe jelentkezzen.

Ne legyen olyan diák, aki a sikeres felvételi után pénzügyi okok miatt nem tudja megkezdeni tanulmányait, vagy akinek hasonló megfontolásból idő előtt távoznia kell a programból.

 

Szociális támogatás ösztöndíj

Összhangban az átfogó diákmobilitás iránti elkötelezettségünkkel, számos ösztöndíjat adunk – a részvételi díj valamilyen mértékű mérséklése formájában – rászoruló diákjainknak. A rászorultsági ösztöndíj mind a négy évfolyam (Freshman, Sophomore, Junior és Senior) számára elérhető. Az ösztöndíj mértéke jövedelemfüggő; a pontrendszer alapján történő elbírálás során a tandíj egy része alól mentesül a kedvezményezett. Mivel a jelentkezés során több hivatalos dokumentumot kérünk, mindenkit arra bíztatunk, hogy időben kezdje el a jelentkezési folyamatot.

Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíjakat azoknak a Junior és Senior évre jelentkező diákoknak ajánlja fel az Intézet, akik kimagasló intellektuális képességekkel rendelkeznek, amit elsősorban tanulmányi versenyeken mutatott eredményeikkel dokumentálnak. Az elmúlt két év ösztöndíjasai számos hazai, regionális vagy nemzetközi diákolimpián voltak elsők vagy szerepeltek a legjobb tíz között. Az ösztöndíjakat (már Milestone-os diákok esetében) a modulokban mutatott tanulmányi eredmények és (új diák esetében) a felvételin nyújtott teljesítmény alapján ítéljük oda. A tanulmányi ösztöndíj feltételhez kötött: a tanulmányaikat elhanyagoló diákoknak vissza kell fizetniük az ösztöndíjat.

Bolgár nemzetiségi ösztöndíj

A Milestone Intézet és a Bolgár Országos Önkormányzat közötti szoros együttműködés eredményeként ösztöndíjat hirdetünk kifejezetten a magyarországi bolgár kisebbségi közösség fiataljai számára. A Milestone Intézet és a Bolgár Országos Önkormányzat egyenlő arányban járulnak hozzá az ösztöndíjhoz, amely így a tandíj kétharmadát fedezi. Az ösztöndíj egyik feltétele, hogy a jogosult diák felvételt nyerjen a Milestone Intézet programjára; a másik feltétel, hogy a diák beleegyezzen abba, hogy a Bolgár Önkormányzat könyvtárában önkénteskedjen. Az ösztöndíj feltétele: Felvételt nyert/beiratkozott diák, aki a magyarországi bolgár kisebbség aktív tagja.

Ösztöndíj tehetséges roma diákoknak

Hiszünk az esélyegyenlőségben, a társadalmi mobilitásban és őszinte meggyőződésünk, hogy a tehetséget nem lehet korlátok közé szorítani. A sokszínűség mellett foglalunk állást, a különféle kultúrák, etnikumok és identitások elfogadása és tisztelete meghatározó érték számunkra, a köztük lévő kapcsolatok és párbeszéd elmélyítését pedig fontos ügynek tartjuk. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával tehetséges, ugyanakkor nehéz körülmények között élő roma diákoknak ajánlunk fel ösztöndíjakat, hogy egy szellemileg inspiráló, befogadó és nyitott közösségben végezhessék tanulmányaikat.

Lyons ösztöndíj

A londoni reformgyülekezet, a Nyugat-Londoni Zsinagógával kötött partneri megállapodás keretében tehetséges zsidó fiataloknak ajánlunk fel ösztöndíjakat. A Lyons ösztöndíj célja, hogy minél több magyar zsidó diák vehessen részt az Intézet világszínvonalú oktatási programjában. Az ösztöndíjban azok részesülhetnek, akik egyrészt megfelelnek a Milestone Intézet felvételi követelményeinek (vagy ott folytatják tanulmányaikat), másrészt legalább egy zsidó származású / betért nagyszülővel ÉS zsidó identitással rendelkeznek.

Cserkész ösztöndíj

A Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány által felajánlott ösztöndíjra olyan, Junior, illetve Senior évet elkezdő diákok pályázhatnak, akik a nevezett cserkészcsapat tagjai.

 

Tartalom

Kapcsolódó tartalom