Computer Science Society

A Computer Science Society (CSS, Informatikai Egyesület) célja egy olyan közösség létrehozása, amelynek tagjai tanulhatnak, és megoszthatják egymással tudásukat a programozásról. Minden érdeklődőnek szeretnének segíteni programozási tudásuk bővítésében, megmutatni, hogy zajlik a munka egy valódi projektben, és lehetővé tenni, hogy közös projekteken dolgozhassanak a Society tagjaival. A CSS heti rendszerességgel tart üléseket, és arra ösztönzi tagjait, hogy csatlakozzanak az aktív programozókhoz nagyszerű és hasznos projektek megvalósításában, és megvitassák a különböző cégeknél használt szoftverfejlesztési koncepciókat.

További részletekért csatlakozz a Facebook csoportjukhoz!

 

History Society

A History Society célja, hogy a történelmet kedvelő diákok számára teret biztosítson vitákra és megbeszélésekre meghívott vendégek előadásai alapján. Emellett a klub tagjai magyar és nemzetközi történelmi versenyekre, illetve konferenciákra készülnek együtt. Csatlakozz hozzánk!

 

Jewish Club

A Jewish Club összehozza a judaizmus iránt érdeklődő milestone-osokat hitbéli vagy vallási nézeteiktől függetlenül. A klub közösségi és szabadidős programjain, szórakoztató rendezvényein, illetve tudományos előadásain ismerkedhetnek meg a tagok a judaizmussal barátságos és nyitott felfogású közegben. Amellett, hogy a zsidó gasztronómiába is belekóstolnak együtt, a klubtagok a judaizmus különböző formáiba is betekintsét kaphatnak a Jewish Club rendezvényeire meghívott előadók jóvoltából. Mindezeken túlmenően a klub törekvései közé tartozik, hogy széles közönséget megszólító nyilvános eseményeket szervezzenek adománygyűjtés céljából választott jótékonysági szervezetek számára.

Lépj be a klubba!

Innovation Society

Az Innovation Society célja, hogy egy innovatív gondolkodást és megoldás-orientált hozzáálást támogató közösséget hozzon létre a Milestone diákjai és oktatói számára. Az egyesület hidat képez a különféle tudományos diszciplínák között, tagjai egymást támogatva és rendszeresen találkozva oszthatják meg ötleteiket és terveiket. Az egyesület folyamatosan új partneri kapcsolatokat kíván létesíteni, előadókat hív meg rendezvényeire és workshopokat szervez, miközben arra ösztönzi tagjait, hogy vegyenek részt tudományos eseményeken, technológiai fórumokon, startup versenyeken és inkubációs programokon, mint például a Microsoft Imagine Cup vagy a kutatást végző középiskolás diákok (KutDiák) konferenciái.

Csatlakozz hozzánk!

History Society

A History Society virágzó, ugyanakkor számos kihívással kecsegtető környezetet teremt a történelem és a társadalomtudományok iránt érdeklődő diákoknak. Működése trimesztereket felölelő tematikát követ, amely köré programjai szerveződnek. Ezeken a programokon a résztvevők történelmi témákról szóló vitákban vehetnek részt, kérdéseket tehetnek fel és kiváló történészektől tanulhatnak. Emellett az egyesület felkészítőket is tart olyan fontos nemzetközi történelemversenyekre, mint a Cambridge Robson History Prize vagy a Julia Wood Prize.

Csatlakozz hozzánk!

 

Debating Society

Az egyesület tagjainak kritikai gondolkodását, érvelési technikáját és előadói készségeit kívánja fejleszteni versenyszerű, formális keretek között zajló vitákon keresztül. Az egyesülethez csatlakozó diákok elsajátíthatják, miként fejezhetik ki magukat angolul világosan és összefüggően, valamint arra is szert tehetnek, miként lehet megvitatni társadalmi, politikai és gazdasági témákat, miáltal komolyabb rálátásuk lesz napjaink legégetőbb kérdéseire. A Debating Society tagjai workshopok formájában heti rendszereséggel tartanak összejöveteleket; ezeken az eseményeken azokra a hazai és külföldi versenyekre készülnek, amelyeken az egyesület rendszeresen képviselteti magát. Évek óta az egyesület szervezésében kerülnek megrendezésre a két legrangosabb nemzetközi középiskolai vitaverseny, az oxfordi és cambridge-i vitaversenyek regionális selejtezői Magyarországon.

Csatlakozz hozzánk!

 

Arts Society

Az Arts Society minden művészeti terület iránt érdeklődőt szeretettel vár, legyen szó irodalomról, színházról, zenéről, filmről, divatról vagy vizuális kultúráról és képzőművészetekről. Az egyesület minden hónapban új tematikus programokkal jelentkezik, beszélgetéseket, illetve koncert- és múzeumlátogatásokat szervez, amiket közös eszmecserék követnek. Az egyesület tagjainak arra is lehetősége nyílik, hogy kipróbálják magukat a művészeti újságírás és a kritikaírás világában, színvonalas munkáikat pedig a Milestone honlapján tegyék közzé.

Csatlakozz hozzánk!

 

 

Sailing Club

Klubunk a balatoni OMFB vitorlásklubjának égisze alatt jött létre, amely nagylelkűen hozzájárult létesítményei és hajói használatához, tagjai között pedig korábban országos bajnokságot nyert vitorlázóktól kezdve a sporttal csak most ismerkedők egyaránt megtalálhatóak. Vitorlásklubunk a nyár folyamán havonta kétszer közös kirándulásokat szervez, a vitorlázás szerelmeseinek a tagság pedig korlátlan hajó használattal is jár.

Csatlakozz hozzánk!

 

Model United Nations Society

A Milestone United Nations Society elsősorban a politika és nemzetközi ügyek iránt érdeklődő diákoknak szól, de azok is megtalálják benne a helyüket, akik előadói és érvelési technikájukat szeretnék fejleszteni. A Model United Nation keretében a diákok diplomaták szerepkörébe bújnak és egy országot képviselve kell megvitatniuk globális problémákat, valamint megoldásokkal előállniuk az ENSZ hivatalos eljárásainak rendje szerint. Az egyesület rendszeresen tart üléseket, ahol az új tagok megismerhetik az eljárást és a vitázás formáját. Mindemellett az egyesület tagjaként a diákok együtt készülhetnek és vehetnek részt olyan rangos konferenciákon, mint a budapesti BIMUN, a pozsonyi BRATMUN vagy a berlini BERMUN.

Csatlakozz hozzánk!

Natural Sciences Society

Az egyesület lehetőséget kíván adni a Milestone diákjainak, hogy még jobban elmélyedjenek a természettudományokban és a tudósok tevékenységében. Céljaik között szerepel, hogy tanulócsoportokat hozzanak létre, amelyek munkájába bármelyik természettudományos területről érkező diák bekapcsolódhat. Találkozóik pódiumként szolgálnak, ahol a diákok bemutathatják kutatócsoportokban végzett önálló munkájukat, közülük a legkiemelkedőbbek pedig nemzetközi konferenciákra és versenyekre is bekerülhetnek, amilyen a Biology and Chemistry Olympiad vagy a Young Scientists Journal Conference.

Csatlakozz hozzánk!