A Bridge Programról

A Milestone Intézet innovatív oktatási programjain keresztül kiemelt figyelmet fordít a középfokú oktatásban résztvevő diákok emelt szintű, személyre szabott tehetséggondozására és mentorálására. Az Intézet működésének első évtizedében felépített, 350 diákot, 80 oktatót és több, mint 1000 alumni tagot számláló közösség munkájának nemzetközi elismerését mutatja a világ legjobb 100 egyetemén és számos karrierúton elért siker. Az Intézet missziója, hogy ez a közösség olyan pozitív, egyben előremutató változásokat létrehozó közeggé váljon, amely készen áll és képes szembenézni a 21. század kihívásaival. 

A Bridge Program fő célja egy olyan oktatási platform létrehozása és fenntartása, amely a társadalmi mobilitást és előrelépést biztosítja diákjai számára. A program célközönsége társadalmilag hátrányos, halmozottan hátrányos és/vagy a marginalizált roma diákokból tevődik össze. Munkánk célja, hogy a programban részt vevő tehetséges és hátrányos helyzetű fiatalok a jövő versenyképes és példaértékű tudósai, vállalkozói, valamint a társadalmi felelősségvállalás, párbeszéd aktív vezetői legyenek Magyarországon és a világban.

A Bridge Ösztöndíjasok a programban történő részvétel során kialakítják és bővíthetik alapvető tudományos érdeklődésüket, valamint stabil érvelő, reflektív és kritikai készségek birtokába kerülnek. Az ösztöndíjasok a Bridge év sikeres teljesítését követően tovább haladhatnak a Milestone Intézet felsőbb (Sophomore, Junior, Senior) évfolyamaiba, amelyek során célzottabb felkészítést kapnak a világ vezető egyetemeire. 

A Bridge Program főbb céljai:

 • Hatékony, eredményes és magas minőségű tehetséggondozás és vezetőképzés, olyan tudóspalánták és társadalmi úttörők számára, akik társadalmi-gazdasági háttere hátrányos helyzetű, és/vagy roma identitással  rendelkeznek
 • A diákok személyiségének, rezilienciájának, innovatív képességeinek és készségeinek előhívása és fejlesztése  
 • Tudományos, kritikai, reflektív és érvelő érdeklődés felkeltése és táplálása az egyéni mentoráláson, valamint személyre szabott kurzusokon keresztül  
 • A társadalmi felelősségvállalás és cselekvés növelése vezetőképzéseken  és az önszerveződő diákélet eseményein keresztül;    
 • Magabiztos és stabil továbblépés a Milestone Intézet felsőbb (Sophomore, Junior, Senior) évfolyamaiba. 
 • Az ösztöndíjasok jelentkezésének teljes mértékű támogatása a világ vezető egyetemeire, mint például Cambridge, Harvard, Columbia vagy NYU.

 

A Bridge Program három fő pilléren alapszik:

A Milestone Intézet alapvető értékként hisz abban, hogy minden diákunk egyenlő, vagyis a Bridge év biztonságos teret és helyet ad az ösztöndíjasoknak, nálunk nyíltan  beszélhetnek az őket ért társadalmi előítéletekről, megkülönböztetésről, vagy bármely társadalmi elnyomásról, amelyekkel korábban szembenéztek. 

Hivatásos kurzusvezetőinkkel valamint mentorainkkal együtt elhivatottak vagyunk a minőségi személyes patronálás mellett. Ez a pillér biztosítja diákjaink számára az:

 • egyéni tehetséggondozást a preferált és személyre szabott tudományos érdeklődési körben
 • alapos és előremutató individualizált karrierépítést;  valamint a 
 • heti és havi rendszerességű, személyiség- és karrierfejlődési értékelést, mentorálást. 

A Bridge év második alapvető pillére a diákok tudományos kíváncsiságának a felkeltése, megtalálása és fenntartása. Célunk, hogy növeljük gondolatébresztő kérdésfeltevéseiket, hogy tudásukkal megkérdőjelezték a status quot, egyben növeljük a kognitív kompetenciáikat is.   

A program kiemelten támogatja a kritikai gondolkodás és reflexió fejlődését tapasztalt oktatókkal és mentorokkal. A programban hangsúlyos helyet kap a tudományos és kreatív írás, vezetéstechnikai tréningek, vitakultúra fejlesztése, valamint üzleti etikett. A Milestone Intézet – Bridge Program kiemelkedő, egyedi értéke, hogy személyre szabott modulokat kínál az ösztöndíjasoknak a természettudományoktól az interdiszciplináris társadalomtudományokon keresztül a bölcsészettudományokig és művészetekig.  

 A Milestone Intézet hisz abban, hogy a széleskörű partneri együttműködések során ösztönözhetjük, segíthetjük a jövő innovatív, előrelépő, egyben felelős fiatal generációját, vagyis közösen megerősíthetjük a vezetői képességeiket és rezilienciájukat. Ezen értékek alapján a Bridge Program harmadik pillére magában foglalja a: 

 • pozitív és erőemutató szemléletet, a reziliencia fenntartását hátrányos helyzetű és/vagy roma nemzeti és nemzetközi példaképekkel;
 • társadalmi felelősségvállalást, cselekvést, valamint közösségfejlesztést;
 • motiváció fejlesztését, az identitások tárgyalását, valamint a tudatosság növelését. 

További információ: Szabó Tünde – Operatív oktatási vezető ( +36 70 671 0726, tunde.szabo@msinst.org)