Access Program

A Milestone Intézet közösségének meggyőződése, hogy jövőnk formálása legjobb helyen egy tehetséges, befogadó, világlátott és elkötelezett új generáció kezében van. Az Access Program által még szélesebb kör számára szeretnénk hozzáférhetővé tenni a Milestone egyedi oktatási módszerét és az intézmény inspiráló közösségében való részvételt. A program kulcsfontosságú készségeket, intellektuális és személyiségfejlesztést nyújt azzal a céllal, hogy felkészítse a résztvevőket a Milestone-os és azon túlmutató tanulmányokra.

 A programban résztvevő diákok megtapasztalják a tudományos igényű gondolkodás örömét és kedvet kapnak érdeklődésük tágításához, elmélyítéséhez. Az orientációban való előrejutás mellett fejlesztik egyéni identitásukat és a nemzetközi színtéren való helytálláshoz szükséges érzelmi érettségüket.

Az Access Program egyedi oktatási és közösségi élményt nyújt, amelynek fontos része, hogy az Intézet társadalmi felelősségvállalásának jegyében a programban részt vesznek szociálisan hátrányos helyzetű, kiemelten tehetséges ösztöndíjas fiatalok is. A kölcsönösen gazdagító találkozásokon és együttműködéseken keresztül a társadalmi egyenlőtlenségek és a sikeres mobilitás kérdéseivel nemcsak a tankönyvek lapjain, hanem az életben is találkoznak a diákok. 

Az Access Program legfőbb célkitűzései:

  • Tudományos érdeklődés felkeltése és tágítása
  • Alapvető tudományos készségek és kompetenciák fejlesztése, kritikus reflektív problémamegoldó szemlélet kialakítása,  támogatása
  • Hatékony önálló munkához szükséges szokások és gyakorlati készségek kialakítása
  • Önbizalom, ellenálló- és alkalmazkodóképesség megerősítése
  • A program sikeres teljesítése esetén lehetőség a Milestone haladó programjához történő csatlakozásra

 

Az Access Program tandíja a 2021-2022-es tanulmányi évre 1,000,000 Ft. Az Access Program csak Bridge Ösztöndíjas (hátrányos társadalmi-szociális helyzetű) diákjai számára nyújt anyagi segítséget, a tandíj részletekben történő megfizetésére azonban minden Access diák számára lehetőséget biztosítunk.

Programleírás
Access Program
Az Access Programról bővebben
Learn more