Arató Krisztina

Tantárgy: Történelem, nemzetközi kapcsolatok
Tudományterület: Művészetek és Bölcsészettudományok, Társadalomtudományok
Munkakör: Mentor, Modulvezető
Év: 2017-2018

Krisztina egyetemi docens, valamint intézetigazgató-helyettes az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának Politikatudományi Intézetében. Tanulmányait az ELTE történelem szakán, valamint a University of Manchester Európa-politika szakán végezete. Doktori disszertációját a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok PhD programjának keretében az Európai Unió szociális párbeszéd-rendszeréről írta. Jelenleg a Magyar Politikatudományi Társaság elnöke. Kutatási területe az európai integráció története, a civil és a szociális párbeszéd, illetve Európai Unió kohéziós politikája.