Kiss József Mátyás

Tantárgy: Matematika
Tudományterület: Matematikai és Műszaki Tudományok
Munkakör: Modulvezető
Év: 2019-2020

Mátyás a tanulmányait matematikus BSc-vel kezdte, majd a kvantitatív pénzügyek irányába folytatta. Mesterszintű diplomát szerzett biztosítási és pénzügyi matematika, valamint közgazdásztanár szakokon. Jelenleg a matematikatanár képzést folytatja illetve a pénzügyi szektorban dolgozik a kockázatkezelés területén. Több matematika kurzust is tartott az ELTE-n, nyaranta gyerektáborokat szervez. Fő érdeklődési területei az alkalmazott matematika, pénzügy, pedagógia.

Modulok