Kőszeghy László

Subjects: Filozófia, Esztétika
Division: Művészetek és Bölcsészettudományok
Position: Mentor, Modulvezető
Years: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

László a CEU filozófia szakos PhD-hallgatója. Esztétika mesterszakon végzett az ELTE-n, majd filozófia mesterszakon a CEU-n. Nemzetközi programokon keresztül filozófiát hallgatott a szlovéniai Primorska Egyetemen, illetve vizuális kultúrát és irodalmat a Lundi Egyetemen, Svédországban. Érdeklődése a művészet- és elmefilozófiától az irodalomelméleten át a kora újkori és felvilágosodás-kori eszmetörténetig ível. Emellett az újságírás és a kortárs irodalom is érdekli: rendszeresen készít interjúkat és publikál irodalomkritikákat (ÉS, Jelenkor, Litera).
A Milestone Intézetben a modulvezetés és a mentorálás mellett ő vezeti a Milestone Interdiszciplináris Olvasókört.