Tóth Herta

Tantárgy: Antropológia
Tudományterület: Társadalomtudományok
Munkakör: Mentor, Modulvezető
Év: 2015-2016

Herta ambíciója az oktatás, a társadalomtudományok terén való kutatás és az emberi jogokért, illetve egyenlőségért folytatott aktivizmus összekapcsolása. Mesterdiplomáját és doktori címét a Közép-európai Egyetemen (CEU) szerezte gender tanulmányokból, illetve szociológiából és szociálantropológiából. Közgazdaságtani diplomát is szerzett a Corvinus Egyetemen, ahol jelenleg gender és szervezet tárgykörökben oktat. Herta alapítótagja az első magyar családon belüli erőszakot elszenvedők forróvonalának, ezenkívül pedig több civil szervezetnél is önkéntes munkát végzett. A Közép-európai Egyetem politikatudományi tanszékének kutatójaként dolgozott, jelenleg pedig a Nyílt Társadalom Alapítvány (Open Society Foundation) Human Rights Initiative programjának vezető menedzsere.

Modulok