Dr. Sipos András Árpád

Modulvezető

András a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) tanult mérnöki tudományokat és matematikát. A PhD fokozatát a mûszaki tudományok területén védte meg. Posztdoktori éveit a Cornell Egyetemen töltötte.
Jelenleg at MTA-BME Morfodinamika Kutatócsoport tudományos munkatársa és a BME Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszékének vezetõje.
Kutatásai a természeti és a mérnöki innovációkhoz köthetõ jelenségek matematikai modellezésére irányulnak. Az utóbbi években néhány, különleges természeti forma, mint az ingó kövek, az ooidok, és az aszteroidák alakjának fejlõdését leíró modelleken dolgozik.