Jánossy András Péter

Modulvezető

Az utóbbi években Jánossy András óraadó tanárként matematikai logikát, bonyolultságelméletet és környezetgazdaságtant ad elő budapesti egyetemeken. Előtte kutatatóként vett részt az ALL Alkalmazott Logikai Laboratórium (Budapest), illetve külsősként a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet algebrai logika kutatócsoportja munkájában. 1986-89-ben végezte el 3-éves tudományfilozófiai posztdoktorális tanulmányait, azt követően, hogy 1985-ben summa cum laude doktori fokozatot szerzett filozófiából és szimbolikus logikából a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE). Ezt megelőzően végezte a filozófusi és a matematikusi tanulmányait az ELTE Bölcsészkarán, illetve Természettudományi Karán párhuzamosan, és kopott két MSc-t. 1975-ben a budapesti Corvinus Egyetemen jutott MSc-hez nemzetgazdasági tervezésből és matematikai gazdaságtanból. András kutatási területe az empirikus tudományok matematikai apparátusa fogalom logikai rekonstrukciója, a négy világ ontológia fogalmi és logikai alapjai, valamint a gazdaságszerkezet történelmi változásainak és a fenntarthatóságnak a modellezése. Ezen felül érdekli a korai filozófia- és logikatörténet (4 és fél éven át tanult latint és görögöt), valamint érdekli a magyar cigányság jelenlegi és lehetséges jövendő helyzete. (Három éven át tanult szociológiát, szociálpszichológiát és kulturális antropológiát; számos terepvizsgálatban vett részt; sok éven át dolgozott építkezéseken segédmunkásként roma munkásokkal együtt; továbbá baráti kapcsolatokat épített ki a roma kulturális és politikai elit több tagjával.) Emellett András elkötelezett környezetvédelmi aktivista, önkéntesként vesz részt környezetvédő civil szervezetek munkájában közel negyven éve. A szabadijében szeret a hegyi kirándulásokra menni a barátaival, komolyzenét és dzsesszt hallgatni. Időről időre esszéket ír napi és hetilapokba.