László a CEU filozófia szakos PhD-hallgatója. Esztétika mesterszakon végzett az ELTE-n, majd filozófia mesterdiplomát szerzett a CEU-n. Nemzetközi programokon keresztül filozófiát hallgatott a szlovéniai Primorska Egyetemen, illetve vizuális kultúrát és irodalmat a Lundi Egyetemen, Svédországban.

Filozófiai munkájának középpontjában a társadalomontológiai kérdések állnak, ám tágabb érdeklődése a művészet- és elmefilozófiától az irodalomelméleten át a kora újkori és felvilágosodás-kori eszmetörténetig ível.

Szabadidejében László elmerül a kortárs magyar irodalomban (időnként ír egy-egy kritikát), utazik és moziba jár.

Subject Filmművészet, Filozófia, Képzőművészet, és Művészettörténet
Division Művészetek és Bölcsészettudományok
Position Mentor és Modulvezető
Years. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, és 2022-2023

Kőszeghy László
Mentor és Modulvezető

Művészetek és Bölcsészettudományok

Modulvezető, Mentor
Biográfia