Kőszeghy László

Modulvezető, Mentor

László a CEU filozófia szakos PhD-hallgatója. Esztétika mesterszakon végzett az ELTE-n, majd filozófia mesterdiplomát szerzett a CEU-n. Nemzetközi programokon keresztül filozófiát hallgatott a szlovéniai Primorska Egyetemen, illetve vizuális kultúrát és irodalmat a Lundi Egyetemen, Svédországban.

Filozófiai munkájának középpontjában a társadalomontológiai kérdések állnak, ám tágabb érdeklődése a művészet- és elmefilozófiától az irodalomelméleten át a kora újkori és felvilágosodás-kori eszmetörténetig ível.

Szabadidejében László elmerül a kortárs magyar irodalomban (időnként ír egy-egy kritikát), utazik és moziba jár.