Sahin Ipek Derya

Tanulmányi munkatárs

Derya általános iskolai matematikatanár szakon szerezte meg BA diplomáját. Az egyetemi évei alatt és után többek között Dániában, Lengyelországban és Finnországban is tapasztalatokat szerzett különböző szerepkörökben, mint például diák, projektkoordinátor, kutató és tanár. Ezek a tapasztalatok arra ösztönzik, hogy mélyebben megértse az oktatási döntéseket, a tanárok szerepét és a különböző szinteken a kontextusba ágyazott gyakorlatokat. Ezért a törökországi Middle East Technical University neveléstudományi tanszékén szerzett MSc fokozatot, majd ugyanezen a tanszéken folytatta PhD tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Fő kutatási területe a kritikai matematikaoktatás és a tanári szerepvállalás az oktatásban tapasztalható egyenlőtlenségekkel összefüggésben. Mielőtt a Milestone Intézethez csatlakozott volna, hat évig oktatási kutatóként dolgozott egy törökországi think-tankben.