Silhavy Zita

Mentor

Zita mindig is tanár szeretett volna lenni, ezért már az egyetemi évei alatt amerikai nyári táborokban vállalt sportoktatói állás, majd diplomázás elõtt Dél-Kelet Ázsiában önkénteskedett angol tanárként. BA diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte Angol és Filozófia szakon, majd az ELTE tanári szakán folytatta tanulmányait. Ez alatt az idõszak alatt az alternatív tanítási módszerek és az egzisztencializmus kapott kiemelt figyelmet az életében, amelyek szerinte kifejezetten közel állnak egymáshoz. Legutóbb az ELTE Kultúra és Társadalom szakon szerzett MA diplomát, ahol az interkulturális kommunikációs kompetencia és az elfogadó, befogadó kommunikációs stratégiákkal foglalkozott tüzetesebben. Jelenleg az ELTE Nyelvpedagógiai Doktori Programján kutat a mesterséges intelligencia és a neuropszichológia összefüggéseirõl, lehetõségeirõl; nagy figyelemmel az autizmus spektrum és az ADHD adta gondolati berendezkedésekre.
Szakmája egyszerre a hobbija is, élvezettel tölti el ha különbözõ kultúrákat megismerhet, történjen az a színház világán, filmeken, irodalmi mûveken, képzõmûvészeten vagy politikán keresztül. Úgy gondolja, hogy a világ sokszínûsége végtelen, és annak felfedezése hatalmas értékkel bír. Ebbõl az értékbõl fakadó motivációt próbálja megismertetni diákjaival és közvetlen környezetével a végtelen kíváncsiság fenntartásán keresztül.