Tandíj és ösztöndíjak

Tandíj

A tandíj a három szemesztert felölelő tanulmányi évre 780.000 Ft (áfával együtt).

Ösztöndíjrendszerünknek köszönhetően anyagi támogatást tudunk nyújtani azoknak a diákoknak, akik másképpen nehezen tudnának részt venni a Milestone oktatási programjában. Emellett részletfizetési ütemezéssel tudunk a családok terhein segíteni.

Ösztöndíj jelentkezések 2021/2022-re LEZÁRULTAK.

Ösztöndíjaink

Küldetésünk, hogy a jövő Magyarországát vezetők közösségét neveljük ki. Magyarországról alkotott jövőképünk megvalósítása során fontosnak tartjuk, hogy a jövő vezetői az élet minden területéről érkezzenek és a legkülönfélébb hátterű embereket képviseljék. Tudatában vagyunk annak, hogy az ‘üvegplafon’ túl sokak számára létezik. A Milestone-nál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden kiemelkedően teljesítő diáknak egyformán lehetőséget biztosítsunk.

Ösztöndíjprogramunk során a sikeres pályázók anyagi támogatást kapnak az oktatási program költségeinek fedezésére. Ösztöndíjainak az oktatási program éves tandíj költségeinek egy részét fedezik.

Az ösztöndíjas diákkal szemben többek között elvárás, hogy:

  • Sikeresen végigjárja az évet
  • Magas legyen a részvétele a programban

  • Hatékonyan számot tudjon adni folyamatos egyéni fejlődéséről

  • Vegyen részt fontos milestone-os eseményeken

A sikerrel pályázó diákoknak mentoraikkal és az intézet ösztöndíjaiért felelős csapattal szoros együttműködésben kell dolgozniuk azon, hogy megfeleljenek ezeknek a kívánalmaknak. Ha a diák teljesítménye nem bizonyul elégségesnek, az ösztöndíja megvonását és visszafizetési kötelezettséget is róhat rá.

Ösztöndíjak széles körét kínáljuk. A milestone-os ösztöndíjaknak való megfelelési kritériumok eltérőek, viszont mindegyik ösztöndíj egy évre szól. Az év letelte után van lehetőség újra pályázni. Részletes információkért olvass tovább és találd meg a neked legmegfelelőbb ösztöndíjat!

Szociális ösztöndíj

Összhangban az átfogó diákmobilitás iránti elkötelezettségünkkel, számos ösztöndíjat adunk – a részvételi díj valamilyen mértékű mérséklése formájában – rászoruló diákjainknak. A szociális ösztöndíj mind a négy évfolyam (Freshman, Sophomore, Junior és Senior) számára elérhető. Az ösztöndíj mértéke jövedelemfüggő; a pontrendszer alapján történő elbírálás során a tandíj egy része alól mentesül a kedvezményezett. Mivel a jelentkezés során több hivatalos dokumentumot kérünk, mindenkit arra bíztatunk, hogy időben kezdje el a jelentkezési folyamatot.

Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíjakat azoknak a diákoknak ajánlja fel az Intézet, akik kimagasló intellektuális képességekkel rendelkeznek, amit elsősorban tanulmányi versenyeken mutatott eredményeikkel dokumentálnak. Az elmúlt két év ösztöndíjasai számos hazai, regionális vagy nemzetközi diákolimpián voltak elsők vagy szerepeltek a legjobb tíz között. Az ösztöndíjakat (már Milestone-os diákok esetében) a modulokban mutatott tanulmányi eredmények és (új diák esetében) a felvételin nyújtott teljesítmény alapján ítéljük oda. A tanulmányi ösztöndíj feltételhez kötött: a tanulmányaikat elhanyagoló diákoknak vissza kell fizetniük az ösztöndíjat.

Lyons ösztöndíj

A Lyons Ösztöndíjprogramot a Milestone Intézet a londoni reformgyülekezet, a Nyugat-Londoni Zsinagóga nemes felajánlásának köszönhetően indította el. Az ösztöndíj célja, hogy minél több rászoruló magyar zsidó diák vehessen részt az Intézet nemzetközileg elismert oktatási programjában, amely hallgatóit a tudományos kiválóság elérésében, illetve vezetői képességeik kibontakozásában segíti. Az ösztöndíjban azok részesülhetnek, akik egyrészt megfelelnek a Milestone felvételi követelményeinek vagy már az Intézetben folytatják tanulmányaikat, másrészt zsidó felmenőkkel és identitással rendelkeznek. Szociális ösztöndíj jelentkezés benyújtására is szükség van, annak érdekében, hogy a Lyons ösztöndíj jelentkezést figyelembe tudjuk venni.

Bolgár nemzetiségi ösztöndíj

A Milestone Intézet és a Bolgár Országos Önkormányzat közötti szoros együttműködés eredményeként ösztöndíjat hirdetünk kifejezetten a magyarországi bolgár kisebbségi közösség fiataljai számára. A bolgár ösztöndíjat a Milestone Intézet és a Bolgár Országos Önkormányzat társfinanszírozza. A pályázatok felülvizsgálatát és az elbírálást az Önkormányzat végzi. Az ösztöndíj egyik feltétele, hogy a jogosult diák felvételt nyerjen a Milestone Intézet programjára; a másik feltétel, hogy a diák beleegyezzen abba, hogy a Bolgár Önkormányzat közöségi életében aktívan vesz részt. Az ösztöndíj feltétele: Felvételt nyert/beiratkozott diák, aki a magyarországi bolgár kisebbség aktív tagja.

Table of contents

Related content