CORE PROGRAM

A Milestone-módszer az elmúlt évtized egyedi fejlesztési munkájának eredménye, amely a nemzetközi felsőoktatás módszertani vívmányait egyesíti az Intézet saját szakmai innovációval, mint a diákközpontú egyénre szabott oktatás és a tapasztalat alapú döntéshozatal. Oktatásunk bátorítja a kutatást és a projektmunkát, és éppúgy lehetővé teszi az elmélyülést magas szintű egyetemi témákban, mint a gyakorlati alkalmazások megismerését. Arra ösztönözzük diákjainkat, hogy felismerjék az erősségeiket, megtalálják a tehetségükhöz leginkább illő területet és felkészítsük őket arra, hogy vezető szerepet töltsenek be a magánéletükben és a szakmai életükben egyaránt, így hasznos szolgálatot téve annak a társadalomnak, amelyben élnek. A jelentkezés lezárult a 2024/25-ös tanévre.

A CORE PROGRAM
ÉVFOLYAMAI

Freshman

Iskolai évfolyam jelentkezéskor 8. évfolyamos
  Program elemei

 • Kötelező gamifikált modulok
 • Mentorálás
 • Diákélet
  Célok

 • Élvezni a tanulást
 • Tudományos látókör tágítása
 • Egyéni érdeklődési terület kialakítása (orientáció)
 • Bevezetés a kritikus gondolkodásba
  A tanév végére ezekben fejlődnek diákjaink

 • Tanulmányi magabiztosság
 • Problémamegoldás
 • Szövegírási és beszédkészség
 • Csoportmunka
 • Kérdésfeltevés művészete

Sophomore

Iskolai évfolyam jelentkezéskor 9. évfolyamos
  Program elemei

 • Választható modulok
 • Mentorálás
 • Diákélet
  Célok

 • Oktatási önállóság
 • Tanulmányi orientáció leszűkítése
 • Egyetemi profilt megalapozó projekt felépítése és kivitelezése
  A tanév végére ezekben fejlődnek diákjaink

 • Felelősségvállalás saját oktatásért
 • Tudatosság a tanulmányi orientációban
 • Kutatási, projekt- és prezentációs készségek

Junior

Iskolai évfolyam jelentkezéskor 10. évfolyamos
  Program elemei

 • Választható modulok
 • Mentorálás
 • Diákélet
  Célok

 • Tanulmányi orientáció véglegesítése
 • Egyetemi felvételi profil építése
 • Célegyetemek kiválasztása
  A tanév végére ezekben fejlődnek diákjaink

 • Stratégiai oktatástervezés
 • Problémamegoldás
 • Csoportmunka
 • Kérdésfeltevés művészete

Senior

Iskolai évfolyam jelentkezéskor 11. évfolyamos
  Program elemei

 • Választható modulok
 • Mentorálás
 • Diákélet
  Célok

 • Elmélyedés a választott tanulmányi területen
 • Felvételi anyagok véglegesítése
 • Egyetemi jelentkezések összeállítása és beadása
  A tanév végére ezekben fejlődnek diákjaink

 • Önállóság
 • Egyetemi tanulmányokhoz szükséges háttértudás és készségek
 • Stratégiai karriertervezés

A CORE PROGRAM HÁROM FŐ ELEME

MODULÁRIS OKTATÁS

Moduljaink interaktív kiscsoportos foglalkozások, amelyek interdiszciplináris megközelítésünknek köszönhetően nem egy tantárgyat, vagy tudományágat fednek le, hanem tudomány-területek és témák széles körét a nanotechnológiától a városszociológiáig, a matematikai közgazdaságtantól a vallásfilozófiáig, vagy filmművészetig. Ezeken a foglalkozásokon a diákok számos olyan témával, módszerrel, elmélettel és gondolattal találkozhatnak, amelyeknek köszönhetően intellektuálisan fejlődnek, elmélyítik tudásukat és elengedhetetlen az orientációhoz. A modulokon párbeszéden alapuló, közös, csoportos munka révén ismerkedünk meg új tudomány-területekkel és témákkal, felfedezésen és közös vizsgálaton keresztül tanítjuk és fejlesztjük diákjainkat, hogy sokoldalú, kritikus gondolkodókká váljanak. Diákjaink (kivéve Freshman évfolyam) maguk választják moduljaikat, így önállóan állítják össze tanrendjüket, amelyben mentoruk támogatja őket. Az egyes modulokon a diákok kis (6-12 fős) csoportokban tanulnak, 8 héten át, heti egy-egy tanórán. A korábbi évek moduljainak listáját itt találja.

MENTORÁLÁS

A mentorálás a diák egyéni fejlődésére, tanulmányaira fókuszál, támogatja intellektuális fejlődését, segíti a témaválasztását, motiválja és lelki támaszt nyújt neki. A Core Program minden diákjának saját, magasan képzett, filozófiánkat és a tudományosság, a munka világát jól ismerő mentora van.

A mentorálás legfőbb célja

 • a Milestone-ban és azon kívül szerzett ismeretek harmonizálása és elmélyítése,
 • a diák érdeklődésének megfelelő terület megtalálása,
 • támogatni a diákot oktatási célok kitűzésében és azok megvalósításában,
 • az önreflexió elmélyítése,
 • a tanulásmódszertan fejlesztése
 • és az önálló tanulás fontosságának elsajátítása.

Ezen területek fejlesztése után végzős diákjaink készen állnak megbirkózni akár a legjobb egyetemek elvárásaival is.

A rendszeres találkozókon beszélgetnek a diákot foglalkoztató témákról és kérdésekről, emellett a diák érdeklődési köréhez kapcsolódó, a mentor által meghatározott feladatokat vitatnak és oldanak meg. Előfordul, hogy egy találkozón egy nehezebb szöveget vagy kutatási tervet vitatnak meg, prezentációra gyakorolnak, vagy közösen végiggondolják a diák jelentkezését egy adott intézménybe vagy programra. Ez gyakran komoly készülést igényel a diáktól (olvasás, esszéírás, feladatmegoldás stb.). Azonban van olyan mentorálási alkalom, amelyet teljes mértékben egy személyes probléma megbeszélésének szentelnek.

DIÁKÉLET

A Milestone Intézet diákéletében a barátok és a kalandok összekapcsolódnak az oktatással. A diákélet kiváló lehetőség új emberek megismerésére, hasonló gondolkodású diákok közösségéhez tartozni és a szórakozásra. Ezenfelül rendkívül hasznos új készségek elsajátításához és a személyes és a tanulmányi fejlődés erősítéséhez. A Milestone Intézet diákéletével kapcsolatban itt tudhatsz meg többet.

BEOSZTÁS (ÓRAREND), MINTA

Tanóráinkat hétfőtől péntekig 17 és 20 óra között, illetve szombaton 10 és 14 óra között tartjuk, a diákok a legtöbb esetben maguk választják ki, melyik órákon és melyik időpontokban szeretnének részt venni. Minden diákunk órarendje teljesen egyénre szabott, a lenti órarend csupán mintaként szolgál.

Időpont Foglalkozás
Kedd 17:00-18:00 Mentorálás
Csütörtök 18:00-18:50 Module 1
Szombat 12:00-12:50 Module 2
Szombat 15:00-16:00 Arts Society

CORE PROGRAM DIÁKJAI

 • Egy tanévben min. 32 kreditet gyűjtenek össze, azaz általában 4 modult vesznek fel, trimeszterenként min. egyet.
 • Akkor teljesítik sikeresen a felvett moduljaikat, ha min. az alkalmak 60%-án megjelentek és legalább elégséges osztályzatot értek el.
 • Egy tanévben min. 12 mentoráláson vesznek részt, általában kéthetente, amelyek alkalmanként 30-60 percesek.
 • Ha tanulmányi évüket sikeresen teljesítették Freshman, Sophomore vagy Junior évfolyamokon, lehetőségük van a következő évfolyamban folytatni Milestone-os tanulmányaikat.
 • Mindig személyesen vesznek részt az Intézetben a moduláris oktatáson és mentoráláson, azonban az indokoltan távol lévő diákok tarthatják online a kapcsolatot mentorukkal.
 • Átlagban hetente 2-4 órát töltenek a Milestone Intézetben különböző tanulmányi foglalkozásokon és a diákélet eseményein.
 • Hetente átlagban 6-8 óra egyéni felkészülés szükséges a tanulmányi foglalkozásokra (moduláris oktatás és mentorálás).

PROGRAM DÍJ 1.500.000 FT / TANÉV (2024-25)

Ösztöndíjrendszerünknek köszönhetően jelentős anyagi támogatást tudunk nyújtani azoknak a diákoknak, akik másképpen nehezen tudnának részt venni a Milestone oktatási programjaiban. Emellett részletfizetési ütemezéssel tudunk a családoknak segíteni. További részletek itt találhatóak.