Tandíj és pénzügyi támogatás

Tandíj

A tandíj a három trimesztert felölelő 2022-2023-as tanulmányi évre:

 • Core Program: 1.000.000 Ft
 • Access Program: 1.300.000 Ft

Ösztöndíjrendszerünknek köszönhetően anyagi támogatást tudunk nyújtani azoknak a diákoknak, akik másképpen nehezen tudnának részt venni a Milestone oktatási programjaiban. Emellett részletfizetési ütemezéssel tudunk a családok terhein segíteni. További részletek alább találhatóak.

A Core Program ösztöndíj-jelentkezési felülete LEZÁRULT. A Core Program ösztöndíj-jelentkezési felületét a 2023/2024-es tanévre 2022. novemberében nyitjuk meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ösztöndíj-jelentkezéseket csak a Milestone Intézetbe való sikeres felvétel után értékeljük.

Ösztöndíjaink

Küldetésünk, hogy a jövő Magyarországát vezetők közösségét neveljük ki. Magyarországról alkotott jövőképünk megvalósítása során fontosnak tartjuk, hogy a jövő vezetői az élet minden területéről érkezzenek és a legkülönfélébb hátterű embereket képviseljék. Tudatában vagyunk annak, hogy az ‘üvegplafon’ túl sokak számára létezik.
Nonprofit oktatási szervezetként célunk, hogy tanulmányi programjainkban minden tehetséges diák részt vehessen, anyagi illetve társadalmi háttértől függetlenül; küldetésünket tandíjkedvezményt nyújtó szociális és tanulmányi, valamint tandíjmentességet biztosító Bridge-ösztöndíjaink révén valósítjuk meg. Ha Ön is szeretné támogatni ezen célunkat az Intézet ösztöndíjalapjához való hozzájárulással, kérjük, vegye fel a kapcsolatot adománygyűjtési koordinátorunkkal, Szentpály Dalmával (szentpaly@msinst.org).

A Core oktatási program költségének fedezésére az ösztöndíjra sikeresen pályázók a tandíj meghatározott százalékában kifejezett kedvezményt kapnak.

Az Access oktatási program költségének fedezésére csak a Bridge-ösztöndíjat elnyert diákok számára biztosít támogatást az Intézet, teljes tandíjmentesség formájában.

Az ösztöndíjas diákoknak tanulmányaik mellett bizonyos egyéb követelményeknek is meg kell felelniük, például:

 • sikeresen teljesíteniük kell a tanulmányi évet;
 • a lehető legkevesebbet hiányozhatnak óráikról;
 • legalább egy diáktársaság aktív tagjának kell lenniük;
 • részt kell venniük az Intézet által szervezett (például adománygyűjtési célú) eseményeken.

A sikerrel pályázó diákok mentoraikkal és évfolyamvezetőikkel szorosan együttműködve dolgozhatnak azon, , hogy a fenti kívánalmaknak megfeleljenek. Amennyiben a diák teljesítménye nem teljesíti a fenti követelményeket, az ösztöndíja megvonásával és visszafizetési kötelezettséggel járhat.

A Milestone ösztöndíjak széles körét kínálja mind tanulmányaikat folytató, mind újonnan felvett diákjai számára. A felajánlott ösztöndíjak mind egy tanulmányi évre szólnak és különböző bírálati szempontok alapján kerülnek kiosztásra. Az ösztöndíjkérelmek elbírálása összetett folyamat, amelynek része az adminisztrációs ellenőrzés és szükség esetén hiánypótlásra való felszólítás, a kérelmek ösztöndíjtípusonként, előre meghatározott pontrendszer alapján történő egyedi kiértékelése, majd az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása. A jogosultság fennállása esetén a felajánlott ösztöndíj mértékét az Ösztöndíj Bizottság a kérelmek értékelése során korábban meghatározott pontszámok alapján, az adott évre elérhető ösztöndíjkeret és beadott ösztöndíjkérelmek számának figyelembevételével állapítja meg.

A megfelelő ösztöndíjtípus kiválasztását segítő részletes tájékoztatás az alábbiakban olvasható.

Szociális ösztöndíj

A diákmobilitás elősegítésének érdekében, rászoruló diákjaink szociális ösztöndíjra pályázhatnak, amely a Core Program minden évfolyamán (Freshman, Sophomore, Junior és Senior) elérhető. Intézetünk a szociálisan hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és/vagy marginalizált roma családokból érkező, kiemelten tehetséges diákoknak hozta létre a Bridge-ösztöndíjat, amelyről alább olvashat.

Intézetünk a különösen rászoruló családokból érkező és/vagy roma identitással bíró, kiemelten tehetséges diákoknak hozta létre a Bridge-ösztöndíjat, amelyről alább olvashat.

A szociális ösztöndíj odaítélése során bírálati szempontként különösen a pályázóval egy háztartásban élőkre eső havi jövedelem összegét, a háztartás tagjainak egészségügyi állapota okán a havi kiadások mértékét, a pályázó lakóhelye és a Milestone Intézet közti távolságot és a pályázó egyéb, méltányolható szociális körülményeit vesszük figyelembe.

Mivel a jelentkezéshez több dokumentum benyújtása is szükséges, minden pályázónk számára javasoljuk a jelentkezési folyamat megfelelő időben történő elkezdését.

Bridge-ösztöndíj

Hiszünk az esélyegyenlőségben, az értékeken alapuló, kritikus, reflektív és egyben előremutató tudás erejében, valamint a kollektív társadalmi felelősségvállalásban. Ennek megfelelően elhivatottak vagyunk aziránt, hogy olyan teret hozzunk létre diákjaink számára, ahol a különféle társadalmi és gazdasági hátrányok kiegyenlítődnek és ahol a sokféleség a diákok rezilienciáját és hosszútávú sikerességét is szolgáló alapvető érték.

A Milestone Intézet Access Programja egyedi oktatási és közösségi élményt nyújt, amelynek fontos része, hogy az Intézet társadalmi felelősségvállalásának jegyében a programban részt vesznek szociálisan rászoruló és/vagy roma családokból érkező, kiemelten tehetséges diákjaink is: ők a Milestone Bridge ösztöndíjasai, akik az Access Program teljes tandíját fedező ösztöndíjban részesülnek.

A Bridge-ösztöndíj bírálati szempontjai megegyeznek a szociális ösztöndíjnál felsoroltakkal azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázónak külön jogosultsági kritériumoknak is meg kell felelniük. 

Elsősorban olyan szociálisan rászoruló és/vagy roma diákok jelentkezését várjuk, akik: 

 •  2021/2022-es tanévben fejezik be az általános iskola nyolcadik osztályát vagy a középiskola első (kilencedik) évfolyamát (ideértve a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok megfelelő évfolyamait is); 
 • tanulmányi átlaguk (a magatartás és szorgalom jegyeket nem számítva) legalább 4,0; 
 • angol nyelvtudása eléri a középszintet (nyelvvizsga nem szükséges); 
 • kiemelkedő potenciált mutatnak a következő területek valamelyikén: tanulmányok, művészetek, közösségvezetés. 

A Bridge-ösztöndíj jelentkezési űrlapja LEZÁRULT. A 2023-2024-es tanévre vonatkozó Bridge-ösztöndíjpályázat 2022 novemberében nyílik.

Amennyiben érdekel a Bridge-ösztöndíj lehetőség, kérjük lépjen kapcsolatba az Access Program vezetőjével, Nagy Dániel Gergellyel, a nagy@msinst.org címen.

Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíjakat azoknak a diákoknak ajánlja fel az Intézet, akik kimagasló intellektuális képességekkel rendelkeznek, amit elsősorban tanulmányi versenyeken elért eredményeikkel is bizonyítanak: az Intézet tanulmányi ösztöndíjasai számos hazai, regionális vagy nemzetközi tanulmányi versenyen vagy diákolimpián voltak elsők vagy szerepeltek a legjobb tíz között. A versenyeredményeken kívül a bírálati szempontok között szerepelnek még a diákvezetői tevékenységek és a kutatásokban, projektekben való részvétel, valamint:

 • folytató diákok esetében: a Milestone oktatási programjában való eddigi részvétel, mind tanulmányi előrehaladás, mind a diákéletben való részvétel tekintetében;
 • új diákok esetében: a felvételi folyamat alatt nyújtott teljesítmény.

A többi ösztöndíjtípushoz hasonlóan a tanulmányi ösztöndíj is feltételhez kötött: a tanulmányaikat elhanyagoló diákoknak adott ösztöndíj visszavonásra kerülhet, esetlegesen kedvezmény-visszafizetési kötelezettséggel.

Lyons-ösztöndíj

A Lyons-ösztöndíj a londoni reformgyülekezet, a Nyugat-Londoni Zsinagóga (West London Synagogue) nemes felajánlásának köszönhetően érhető el. Az ösztöndíj célja, hogy minél több rászoruló magyar zsidó diák vehessen részt az Intézet nemzetközileg elismert Core oktatási programjában, ezáltal segítve őket a tudományos kiválóság elérésében, illetve vezetői képességeik kibontakozásában.

Az ösztöndíj szociális alapú, az Intézetbe a Core programra újonnan felvett vagy tanulmányaikat folytató, zsidó felmenőkkel és identitással rendelkező pályázók számára elérhető (akiknek van legalább egy apai vagy anyai ági zsidó nagyszülője vagy betért zsidónak minősülnek). A pályázónak az ösztöndíjhoz kapcsolódó zsidó identitásával és örökségével kapcsolatos kérdésekre kell választ adnia, melyet a West London Synagogue bírál el.

A Lyons-ösztöndíjra jelentkezőknek Szociális ösztöndíj jelentkezési kérelmet is be kell adniuk, melyet a Milestone Intézet bírál el, a Szociális ösztöndíj leírásánál található bírálati szempontrendszer szerint.

Bolgár nemzetiségi ösztöndíj

A Bolgár nemzetiségi ösztöndíj a Milestone Intézet és a Bolgár Országos Önkormányzat közötti szoros együttműködés eredményeként érhető el a magyarországi bolgár kisebbségi közösség azon aktív tagjai számára, akik felvételt nyertek vagy már tanulmányaikat folytatják Intézetünk Core oktatási programjában. Az ösztöndíjat a Milestone Intézet és a Bolgár Országos Önkormányzat társfinanszírozza, a pályázatot az Önkormányzat írja ki és bírálja el. A pozitív elbírálásban részesülő jelentkezőkről a Bolgár Országos Önkormányzat tájékoztatja a Milestone Intézetet, aki az e célra rendelkezésre álló keretet a sikeres pályázók között egyenlő arányban osztja el.

VII. kerületi ösztöndíj

A Milestone Intézet büszkén talált új otthonára Budapest VII. kerületében, a Wesselényi utca 17. szám alatt. Kerületi közösségünk támogatására külön ösztöndíjalapot hoztunk létre azon Core oktatási programunkban tanuló vagy újonnan felvett hallgatók számára, akiknek a lakóhelye vagy középiskolája a VII. kerületben található és akik sikeres szociális és/vagy tanulmányi ösztöndíjpályázatot nyújtanak be. Ennek megfelelően az ezen ösztöndíjtípus iránt érdeklődő diákoknak Szociális és/vagy Tanulmányi ösztöndíj pályázatot is be kell adniuk, amelyek elbírálási szempontjai a fentiekben olvashatóak.

Related content