TANDÍJ

A tandíj a Core és Access Program esetében a három trimesztert felölelő tanulmányi év egészére szól. Az Advising Program esetében a tandíj Sprintenként értendő kivéve az egyszeri hozzájárulást. A jelentkezés lezárult a 2024/25-ös tanévre.

Tandíjak a 2024/2025-es tanévre:

Program típus Tandíj 2024-2025
Core Program 1 500 000 Ft / tanév
Access Program 1 950 000 Ft / tanév
Milestone Advising Program 1 500 000 Ft-os egyszeri hozzájárulás a Milestone Intézet ösztöndíjalapjához
+ 900 000 Ft Advising / Sprint

 

GRAFIKA

ÖSZTÖNDÍJAK

 

Küldetésünk, hogy felkészítsük azokat a gondolkodókat, vezetőket, akik – megbirkózva a 21. század kihívásaival – felépítik a jövő Magyarországát. Hisszük, hogy ehhez olyan vezetőkre, olyan közösségekre van szükség, akik, amelyek a társadalom minden rétegét magukban foglalják (eltérő hátterű és tapasztalatú embereket). Ehhez át kell törnünk az üvegplafonokat, meg kell teremtenünk annak lehetőségét, hogy származástól és anyagi háttértől függetlenül minden elkötelezett diák megfelelő oktatásban részesülhessen.

Ösztöndíjrendszerünknek köszönhetően anyagi támogatást nyújtunk azoknak a diákoknak, akik egyébként nem vagy csak nagy nehézségek árán tudnának részt venni a Milestone oktatási programjaiban. Emellett részletfizetésre is van lehetőség (ehhez ösztöndíjpályázat benyújtása nem szükséges).

Míg ösztöndíjrendszerünk szociális alapokon nyugszik, továbbra is támogatjuk kimagasló teljesítményt nyújtó diákjainkat, népszerűsítve a tanulmányi, a kutatási és a közösségi kezdeményezéseket. Ezért hoztuk létre Fellowship-rendszerünket, amelyre minden a Core Programra jelentkező, vagy már ezen programban részt vevő diákunk pályázhat és kombinálható ösztöndíjjelentkezéssel.

ÖSZTÖNDÍJ TÍPUSOKSzociális Ösztöndíjak

 

Elérhetőség

Core Program (minden évfolyam)

Ösztöndíj mértéke (a teljes éves tandíj százalékában)

10-75%

Időtartam

Egy tanulmányi év (minden évben pályázható)

Pályázás

Új diák esetében: Jelentkezési anyag és ösztöndíj pályázati anyag leadása

Folytató diák esetében: Pályázati anyag leadásaBridge-ösztöndíj

 

Elérhetőség

Access Program és Core Program (minden évfolyam)

Ösztöndíj mértéke (a teljes éves tandíj százalékában)

100%

Időtartam

A jogosultság fennállása esetén akár több tanulmányi év is lehet

Pályázás

A Bridge pályázati anyag leadása, amely a jelentkezést is magába foglalja

Szociális ösztöndíjak

 

A szociális sokszínűség elősegítésének érdekében rászoruló diákjaink Szociális ösztöndíjakra pályázhatnak, amelyek a Core Program minden évfolyamán (Freshman, Sophomore, Junior és Senior) elérhetők.

A Szociális ösztöndíjak kombinálhatók a Fellowship-rendszerrel.

Szociális Ösztöndíj típusok

Milestone szociális ösztöndíj

Rövid Leírás

A Milestone Intézet saját ösztöndíjkeretéből finanszírozott

Jelentkezési feltételek

Szociális ösztöndíj-jelentkezés sikeres benyújtása

Nincs egyéb jelentkezési feltétel

Egyéb pályázati anyagok

Nincs egyéb beadandó pályázati anyag

Elbírálás

A diák sikeres felvétele, folytató diákoknál a folyó programév sikeres teljesítése esetén a Szociális ösztöndíj-jelentkezéseket minden esetben a Milestone Ösztöndíjbizottsága bírálja el, az Intézet által használt bírálati szempontok szerint.

Nincs egyéb elbírálási szempont.

VII. kerületi ösztöndíj

Rövid Leírás

Kerületi közösségünk támogatására létrehozott ösztöndíjunk

Jelentkezési feltételek

Szociális ösztöndíj-jelentkezés sikeres benyújtása

Budapest VII. kerületében található lakóhely (min. 1 éve) vagy középiskola

Egyéb pályázati anyagok

A lakóhely vagy a középiskola címének igazolása

Elbírálás

A diák sikeres felvétele, folytató diákoknál a folyó programév sikeres teljesítése esetén a Szociális ösztöndíj-jelentkezéseket minden esetben a Milestone Ösztöndíjbizottsága bírálja el, az Intézet által használt bírálati szempontok szerint.

A lakóhely vagy a középiskola címét az Intézet ellenőrzi, lakcímkártya vagy középiskolai bizonyítvány bemutatása alapján.

Lyons-ösztöndíj

Rövid Leírás

A Nyugat-londoni Zsinagóga (West London Synagogue) felajánlása tehetséges rászoruló magyar zsidó diákok támogatására

Jelentkezési feltételek

Szociális ösztöndíj-jelentkezés sikeres benyújtása

Zsidó felmenők és identitás (a pályázónak van legalább egy apai vagy anyai ági zsidó nagyszülője, vagy betért zsidónak minősül)

Egyéb pályázati anyagok

Az ösztöndíjhoz kötődő, a pályázó zsidó identitásával és örökségével kapcsolatos három esszékérdés megválaszolása.

Elbírálás

A diák sikeres felvétele, folytató diákoknál a folyó programév sikeres teljesítése esetén a Szociális ösztöndíj-jelentkezéseket minden esetben a Milestone Ösztöndíjbizottsága bírálja el, az Intézet által használt bírálati szempontok szerint.

A pályázó esszékérdésekre adott válaszait a West London Synagogue bírálja el.

Bolgár nemzetiségi ösztöndíj

Rövid Leírás

A Bolgár Országos Önkormányzattal társfinanszírozott ösztöndíj

Jelentkezési feltételek

Szociális ösztöndíj-jelentkezés sikeres benyújtása

A bolgár kisebbségi közösségben való aktív részvétel

Egyéb pályázati anyagok

A Bolgár Országos Önkormányzat határozza meg (a pályázati kiírás az önkormányzat honlapján jelenik meg)

Elbírálás

A diák sikeres felvétele, folytató diákoknál a folyó programév sikeres teljesítése esetén a Szociális ösztöndíj-jelentkezéseket minden esetben a Milestone Ösztöndíjbizottsága bírálja el, az Intézet által használt bírálati szempontok szerint.

A pályázatot a Bolgár Országos Önkormányzat bírálja el.

Ki jelentkezhet?

Nagyon fontos számunkra, hogy mind tanulmányaikat már Intézetünkben folytató, mind újonnan felvett diákjaink kihasználják a Milestone nyújtotta lehetőségeket, ezért javasoljuk az ösztöndíjpályázat leadását minden olyan családnak, amely úgy érzi, nehézséget okoz számára a teljes tandíj megfizetése.

Az Ösztöndíjbizottság minden beérkező pályázatot megvizsgál, értékel és a lehetőségekhez képest minden jelentkezőt megpróbál a család anyagi helyzetének megfelelő ösztöndíjjal támogatni.

A lehetőségek bemutatására az alábbiakban a 2023. év elején Szociális ösztöndíjra sikerrel pályázók közül három jelentkező általános hátteréről adunk információt:

 

 • Zuglóban élő diák, aki három iskolás korban lévő testvérével és két dolgozó, diplomás szülőjével közös háztartásban él. A pályázat beadásakor a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem megközelítőleg 180 000 forint volt. A kiértékelés alapján az Ösztöndíjbizottság a pályázó családnak a tandíj 30%-át meghaladó szociális ösztöndíjat ajánlott.
 • Pest belső kerületében élő diák, két kisebb testvérével és egyetemi kutató szülőjével egy háztartásban él. A pályázat beadásakor a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem megközelítőleg 140 000 forint volt. A kiértékelés alapján az Ösztöndíjbizottság a pályázó családnak a tandíj 70%-át meghaladó szociális ösztöndíjat ajánlott.
 • Budapesttől több, mint 150 km-re élő diák, aki egy kétfős háztartásban közalkalmazottként dolgozó szülőjével él. A pályázat beadásakor a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem megközelítőleg 260 000 forint volt. A kiértékelés alapján az Ösztöndíjbizottság a pályázó családnak a tandíj 30%-t meghaladó szociális ösztöndíjat ajánlott.

 


A fenti példák tájékoztató jellegűek! Az ösztöndíjak megítélésénél az Ösztöndíjbizottság mindig az adott év összes pályázatát figyelembe véve hozza meg döntéseit, így a pályázók szükségleteinek, számának változásától és a tárgyév gazdasági viszonyaitól függően az egyes években meghozott döntések eltérőek lehetnek.

Pályázás folyamata

 

ÚJ DIÁKOK ESETÉN

 • A diák felvételt
  nyert az
  intézetbe

  Jelentkezés

   

  Online angol nyelvű jelentkezési lap beleértve ösztöndíj és/vagy Fellowship pályázatok kitöltése és leadása.

 • Elbírálás

   

  Ösztöndíjbizottságunk előre meghatározott pontrendszer alapján értékeli és bírálja el a pályázatokat.

 • Kiértékelés

   

  Sikeres elbírálás esetén tartalmazza a tandíjkedvezmény formájában igénybe vehető ösztöndíj mértékét.

FOLYTATÓ DIÁKOK ESETÉN

 • Pályázás

   

  • Ösztöndíj és/vagy Fellowship pályázati anyag kitöltése és leadása.
 • Programév sikeres teljesítése esetén

  Elbírálás

   

  Ösztöndíjbizottságunk előre meghatározott pontrendszer alapján értékeli és bírálja el a pályázatokat.

 • Kiértékelés

   

  Sikeres elbírálás esetén tartalmazza a tandíjkedvezmény formájában igénybe vehető ösztöndíj mértékét.

Bridge-ösztöndíjak

 

Hiszünk az esélyegyenlőségben, az értékeken alapuló, kritikus, reflektív, egyben előremutató tudás erejében, valamint a kollektív társadalmi felelősségvállalásban. Ezért teremtünk lehetőséget arra, hogy Bridge-ösztöndíjas diákjaink teljes tandíjmentesség mellett tanulhassanak a Milestone Intézetben.

A Bridge-ösztöndíj elérhető mind az Access, mind a Core Programra felvételt nyerő diákok számára. A Bridge-ösztöndíjra való sikeres pályázás feltétele – az Intézetbe történő sikeres felvétel és ösztöndíjpályázat benyújtása mellett – az ezen ösztöndíjtípusra jelentkezők és szüleik számára szervezett felvételi napon való részvétel is.

GRAFIKA

Kik jelentkezhetnek?

Az ösztöndíjra elsősorban olyan tehetségek jelentkezését várjuk, akik roma származásukból, vagy szociális helyzetükből adódóan hátránnyal indulnak az oktatás területén, és megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

 • a 2023–2024-as tanévben fejezik be az általános iskola hetedik, nyolcadik, illetve a középiskola kilencedik, tizedik vagy tizenegyedik osztályát (ideértve a öt-, hat- és a nyolcosztályos gimnáziumok megfelelő évfolyamait is);
 • tanulmányi átlaga (a magatartás- és a szorgalomjegyeket nem számítva) legalább 4,0;
 • angol nyelvtudása eléri a középszintet (nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása nem szükséges);
 • kiemelkedő tanulmányi, művészeti, illetve közösségi vezetői potenciált mutatnak.

A Bridge-ösztöndíjra vonatkozó jogosultsági kritériumokról és bírálati szempontokról itt olvashat részletesen.

Amennyiben a Bridge-ösztöndíjas diák több évet tölt a Milestone-ban, ösztöndíjajánlatunkat minden évben megújítjuk, ha a diák az adott programév követelményeinek megfelel, és esetében a Bridge-ösztöndíj pályázati feltételei igazolhatóan továbbra is teljesülnek.

 

Elbírálás és követelmények

 

(minden ösztöndíj típus esetén)

Az ösztöndíj-jelentkezéseket a Milestone Ösztöndíjbizottsága csak a diák sikeres felvétele (folytató diákok esetében a folyó programév sikeres teljesítése) esetén bírálja el.

Az ösztöndíjpályázatok elbírálása összetett, többlépcsős folyamat, amelynek első lépése a beadott pályázatok adminisztratív ellenőrzése és szükség esetén hiánypótlás a pályázó részéről. Mivel a jelentkezéshez több dokumentumot is be kell nyújtani, minden pályázónak javasoljuk, hogy a kellő időben kezdjék meg az ösztöndíj-jelentkezési anyag összeállítását.

A következő lépésben a Milestone Ösztöndíjbizottsága előre meghatározott pontrendszer alapján értékeli és bírálja el a pályázatokat. A bírálat során a pályázóval egy háztartásban élőkre eső havi jövedelem összegét, a háztartás tagjainak egészségügyi állapota okán a havi kiadások mértékét, a pályázó lakóhelye és a Milestone Intézet közti távolságot és a pályázó egyéb méltányolható szociális körülményeit veszi figyelembe. A Bridge-ösztöndíjra pályázók esetében a jelentkezők és szüleik számára szervezett felvételi napon való részvétel is bírálati szempont.

Sikeres Szociális ösztöndíj-pályázat (bármely típus) esetén az ösztöndíj mértékét az Ösztöndíjbizottság az adott évre elérhető ösztöndíjkeret és a beadott ösztöndíjkérelmek számának figyelembevételével állapítja meg. Sikeres Bridge-ösztöndíj-pályázat esetén a pályázó teljes tandíjmentességben részesül.

 

Ösztöndíjasainktól elvárás, hogy:

 • teljesítsék Milestone-os programévük követelményeit és jól szerepeljenek moduljaikon;
 • aktívan részt vegyenek a Milestone diákéletében;
 • részt vegyenek az Intézet által az ösztöndíjasoknak szervezett programokon és adománygyűjtő eseményeken.

Amennyiben egy ösztöndíjas nem teljesíti a fenti követelményeket, az Intézet megvonhatja ösztöndíját, illetve kötelezheti az ösztöndíj visszafizetésére.

GRAFIKA
GRAFIKA

FELLOWSHIP-
RENDSZER

Fellowship-rendszerünk kimagasló tanulmányi, kutatási, illetve közösségépítési tevékenységet folytató, a Core Programba járó vagy oda felvételt nyert diákjaink támogatását, munkájuk elismerését célozza, és más előnyök mellett a mindenkori tandíj 10%-ával megegyező tandíjkedvezménnyel jár. A sikeresen pályázó diákok (későbbi Fellow-k) emellett egyéb támogatásban, illetve lehetőségekben is részesülnek: trimeszterenként egyéni tanácsadáson vehetnek részt a Tanulmányi Csapat egy tagjával, meghívást kapnak az Intézet egy szakmai megbeszélésére, és egy extra modult is felvehetnek.

Újonnan felvett diákjaink négy (kutatói és versenyzői) Fellowship-helyre pályázhatnak. Tanulmányaikat már az Intézetben folytató diákjaink számára további kilenc (kutatói, versenyzői és a Milestone közösségét építő) Fellowship érhető el.

A jelentkezés feltétele egy motivációs levél benyújtása, amelyben a pályázó bemutatja az elmúlt években elért eredményeit, valamint a következő tanévre tervezett versenyét/munkáját, illetve részletezi a Milestone diákközösségi életének javítására, fejlesztésére irányuló terveit.

A jelentkezéseket a Milestone Fellowship Bizottsága bírálja el, a benyújtott motivációs levélre vonatkozó tartalmi szempontok szerint (elért és tervezett eredmények bemutatása, a diákközösségi élet fejlesztésére vonatkozó tervek minősége és megvalósíthatósága). Ösztöndíjra pályázó diákok is jelentkezhetnek Fellowshipre.

A Fellow-któl a motivációs levélben részletezett terveik megvalósításán túl elvárás, hogy:

  • sikeresen teljesítsék Milestone-programévük követelményeit;
  • folyamatosan és fegyelmezetten látogassák óráikat az Intézetben;
  • aktívan részt vegyenek a Milestone diákéletében;
  • részt vegyenek a Milestone diáktoborzási eseményein;
  • hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a tanulmányaik során elért eredményekről a Milestone Intézet beszámoljon a nyilvános felületein.

GRAFIKA