DIÁKÉLET

„Élen járni alázattal és tisztességgel a kiválóság jegyében”

Milestone érték

A Milestone Intézet diákéletében a barátságok és közös kalandok összekapcsolódnak a tudománnyal. A Milestone Klubok és Társaságok a tagjaik közös érdeklődésén alapulva működnek, és az akadémiai tananyagon túl is rengeteg élményt nyújtanak. Rendkívül hasznosak a készségszerzéshez és a személyes és tanulmányi fejlődés erősítéséhez. A diákélet kiváló lehetőség új emberek megismerésére, a hasonló gondolkodású diákokkal való közösségre és szórakozásra.

Diákélet

AKTÍV KLUBOK ÉS
TÁRSASÁGOK LISTÁJA

Művészeti
társaság

GRAFIKA

Üzleti
társaság

GRAFIKA

A Művészeti Társaság minden művészeti terület iránt érdeklődőt szeretettel vár, legyen szó irodalomról, színházról, zenéről, filmről, divatról vagy vizuális kultúráról és képzőművészetekről. Az egyesület minden hónapban új tematikus programokkal jelentkezik, beszélgetéseket, illetve koncert- és múzeumlátogatásokat szervez, amiket közös eszmecserék követnek. Az egyesület tagjainak arra is lehetősége nyílik, hogy kipróbálják magukat a művészeti újságírás és a kritikaírás világában, és belekóstolhatnak a képzőművészet különböző ágaiba is.

Az Üzleti Társaság 2021 áprilisában alakult. Ez a társaság mindazoknak szól, akiket érdekel az üzleti és gazdasági világ. Különböző témákat vitatunk meg az elméleti modellektől kezdve a valós, gyakorlati példákig. A foglalkozásokon vendégelőadók, játékok, beszélgetések és még sok minden más szerepel. Társaságunk tervezi, hogy aktív résztvevője lesz az üzleti és közgazdasági versenyeknek. De ne aggódj, ha nem vagy versenyző típus, mindenkit szívesen látunk társaságunkban.

Informatikai
társaság

Informatikai társaság

Vita
társaság

Vitatársaság

A Mathematics and Computer Science Society (MaCSS, Matematikai és Informatikai Társaság) egy integratív társaság, amelynek célja egy olyan közösség létrehozása, amelynek tagjai tanulhatnak, és megoszthatják egymással tudásukat a matematikáról és a programozásról. Minden érdeklődőnek szeretnének segíteni tudásuk bővítésében, megmutatni, hogy zajlik a munka egy valódi projektben, és lehetővé tenni, hogy közös projekteken dolgozhassanak a Society tagjaival. A MACSS heti rendszerességgel tart üléseket, és arra ösztönzi tagjait, hogy csatlakozzanak az aktív programozókhoz nagyszerű és hasznos projektek megvalósításában, és megvitassák a különböző cégeknél használt matematikai elveket és szoftverfejlesztési koncepciókat. A társaság legújabb kezdeményezése a Computational Biology irányzat, amely külön foglalkozásokat szentel az informatika biológiai és élettani alkalmazása iránt érdeklődő diákoknak.

Az egyesület tagjainak kritikai gondolkodását, érvelési technikáját és előadói készségeit kívánja fejleszteni versenyszerű, formális keretek között zajló vitákon keresztül. Az egyesülethez csatlakozó diákok elsajátíthatják, miként fejezhetik ki magukat angolul világosan és összefüggően, miként lehet megvitatni társadalmi, politikai és gazdasági témákat, így komolyabb rálátásuk lesz napjaink legégetőbb kérdéseire. A tagok heti rendszerességgel tartanak összejöveteleket; ezeken az eseményeken többek között hazai és külföldi versenyekre készülnek. A foglalkozásokon tapasztalt vita edző is segíti munkájukat.

Történelmi
társaság

GRAFIKA

Mérnöki
társaság

GRAFIKA

A History Society virágzó, ugyanakkor számos kihívással kecsegtető környezetet teremt a történelem és a társadalomtudományok iránt érdeklődő diákoknak. Működése trimesztereket felölelő tematikát követ, amely köré programjai szerveződnek. Ezeken a programokon a résztvevők történelmi témákról szóló vitákban vehetnek részt, kérdéseket tehetnek fel és kiváló történészektől tanulhatnak.

A Mérnöki Társaság az a hely, ahol a diákok megismerkedhetnek a tudomány gyakorlati oldalával. Ennek a Társaságnak a leglényegesebb része egy olyan közösség létrehozása, ahol együtt tanulunk, építünk és tesztelünk. Kulcsfontosságú, hogy megértsük az alkotás fontosságát és addiktív jellegét – különösen csoportban. A természetet törvények uralják – olyan törvények, amelyeket meg kell szegni. A Mérnöki Társaság hagyja, hogy az emberek fantáziája, modellezésre és alakításra való éhsége ámokfutásba kezdjen. Itt hozzuk létre a legszórakoztatóbb és legvadabb dolgokat – miközben tudósként is fejlődünk. A társaság minden trimeszterben új kihívásokat, projekteket keres, és nem csak mérnöki tudással rendelkező tagok jelentkezését várja!

Matematikai
társaság

GRAFIKA

Zsidó
Klub

GRAFIKA

A matematika nem csak egy óra, ahol egy kis alvás utánpótlást kapsz, hanem az univerzum nyelve. Mindenhol megjelenik az életben, a napod megszervezésének egyszerű logisztikájától a kvantumfizika bonyolultságáig. Ezért gondoljuk, hogy a matematikai ismeretek elsajátítása az egyik legfontosabb, még akkor is, ha valaki nem tervezi, hogy matematikus lesz. Azért hoztuk létre ezt a társaságot, hogy a matematika ne csak a tudományos életben, hanem a társadalmi életben is jelen legyen. Mindenkit arra bátorítunk, hogy csatlakozzon, még akkor is, ha a matematika nem a kedvenc tantárgya.

A Jewish Club összehozza a judaizmus iránt érdeklődő Milestone-osokat hitbéli vagy vallási nézeteiktől függetlenül. A klub közösségi és szabadidős programjain, szórakoztató rendezvényein, illetve tudományos előadásain ismerkedhetnek meg a tagok a judaizmussal barátságos és nyitott felfogású közegben. Amellett, hogy a zsidó gasztronómiába is belekóstolnak együtt, a klubtagok a judaizmus különböző formáiba is betekintést kaphatnak a Jewish Club rendezvényeire meghívott előadók jóvoltából. Mindezeken túlmenően a klub törekvései közé tartozik, hogy széles közönséget megszólító nyilvános eseményeket szervezzenek adománygyűjtés céljából választott jótékonysági szervezetek számára.

Model Ensz (Mun)
társaság

GRAFIKA

Természettudományi
társaság

GRAFIKA

A Milestone United Nations Society elsősorban a politika és nemzetközi ügyek iránt érdeklődő diákoknak szól, de azok is megtalálják benne a helyüket, akik előadói és érvelési technikájukat szeretnék fejleszteni. A Model United Nations keretében a diákok diplomaták szerepkörébe bújnak és egy országot képviselve kell megvitatniuk globális problémákat, valamint megoldásokkal előállniuk az ENSZ hivatalos eljárásainak rendje szerint. Az egyesület rendszeresen tart üléseket, ahol az új tagok megismerhetik az eljárást és a vitázás formáját. Mindemellett az egyesület tagjaként a diákok együtt készülhetnek és vehetnek részt olyan rangos konferenciákon, mint a budapesti BIMUN, a pozsonyi APROMUN vagy a prágai PORGMUN.

Az egyesület lehetőséget kíván adni a Milestone diákjainak, hogy még jobban elmélyedjenek a természettudományokban és a tudósok tevékenységében. Céljaink között szerepel, hogy tanulócsoportokat hozzanak létre, amelyek munkájába bármelyik természettudományos területről érkező diák bekapcsolódhat. A találkozók pódiumként szolgálnak, ahol a diákok bemutathatják kutatócsoportokban végzett önálló munkájukat, közülük a legkiemelkedőbbek pedig nemzetközi konferenciákra és versenyekre is bekerülhetnek, amilyen a Biology and Chemistry Olympiad vagy a Young Scientists Journal Conference

Pszichológiai
társaság

GRAFIKA

Politika
társaság

GRAFIKA

Küldetésünk, hogy az embereket a pszichológiáról oktassuk, és küzdjünk a területet és az olyan témákat, mint például a mentális egészség, övező stigma ellen. Egy biztonságos helyet szeretnénk létrehozni, ahol mindenki megoszthatja a pszichológiával kapcsolatos ötleteit és problémáit.
Továbbá a társaság foglalkozásai biztosítják, hogy a tagok sokszínű és mély ismereteket szerezzenek a pszichológia észbontó világáról. Segíteni fogjuk tagjainkat abban, hogy felkészüljenek a versenyekre (pl.: esszéíró versenyek). Emellett lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy a látogatottságot folyamatosan fenntartsuk, olyan rendezvények létrehozásával, amelyek sok embert érdekelnek, és más társaságokkal való együttműködéssel.

A Politika Társaság célja, hogy a diákok számára elérhetővé tegye azokat az ismereteket és készségeket, melyek elengedhetetlenek a fokozottan bonyolultabb világunk megértéséhez, és az abban való kiigazodáshoz. Bevezetést kívánunk nyújtani a politológia és politikai filozófia alapjaiba, illetve közösen meg szeretnénk vitatni, mi a korunk politikai környezetének mindennapi életünkben való navigálásának legegyszerűbb módja. Tekintve, hogy a politika egy kiemelkedően bonyolult tárgy, a gyűlések központjában kerekasztal-beszélgetések állnak, ahol mindenkinek van lehetősége megosztani a nézeteit.

DIÁKKKÉPVISELETI TANÁCS (SRC)

A Diákképviseleti Tanács (SRC) biztosítja, hogy minden Milestone-diáknak legyen tere és lehetősége arra, hogy hallassa a hangját, hogy alakítsa a tanítás módját, és szórakoztató eseményeken keresztül összehozza a diákságot. A Tanács az évfolyamok képviselőiből áll, és a tanács elnöke és alelnöke felügyeli.

Feladataik közé tartozik:

  • Erős közösségi érzés kialakítása a Milestone diákjai között.
  • A diákok hangjának képviselete a saját évfolyamukban, és együttműködés az akadémiai csapattal.
  • A diákközösség jólétének felügyelete.

A diákszervezeteket a diákvezetők irányítják Dúcz Erzsébet, a diákélet koordinátorának felügyelete alatt (erzsebet.ducz@msinst.org). Kérdés esetén forduljon kollégánkhoz bizalommal!

A diákszervezeteket a diákvezetők irányítják Tolmayer Anna, a diákélet koordinátorának felügyelete alatt (tolmayer@msinst.org). Kérdés esetén forduljon kollégánkhoz bizalommal!