DIÁKÉLET

„Élen járni alázattal és tisztességgel a kiválóság jegyében.”

Milestone érték

A Milestone Intézet diákéletében a barátságok és közös kalandok összekapcsolódnak a tudománnyal. A Milestone Klubok és Társaságok a tagjaik közös érdeklődésén alapulva működnek, és az akadémiai tananyagon túl is rengeteg élményt nyújtanak. Rendkívül hasznosak a készségszerzéshez és a személyes és tanulmányi fejlődés erősítéséhez. A diákélet kiváló lehetőség új emberek megismerésére, a hasonló gondolkodású diákokkal való közösségre és szórakozásra.

Diákélet

AKTÍV KLUBOK ÉS
TÁRSASÁGOK LISTÁJA

Művészeti
társaság

GRAFIKA

Üzleti
társaság

GRAFIKA

A Művészeti Társaság minden művészeti terület iránt érdeklődőt szeretettel vár, legyen szó irodalomról, színházról, zenéről, filmről, divatról vagy vizuális kultúráról és képzőművészetekről. Az egyesület minden hónapban új tematikus programokkal jelentkezik, beszélgetéseket, illetve koncert- és múzeumlátogatásokat szervez, amiket közös eszmecserék követnek. Az egyesület tagjainak arra is lehetősége nyílik, hogy kipróbálják magukat a művészeti újságírás és a kritikaírás világában, színvonalas munkáikat pedig a Milestone honlapján tegyék közzé.

Az Üzleti Társaság a Milestone egyik legfiatalabb társasága, amely 2021 áprilisában alakult. Ez a társaság mindazoknak szól, akiket érdekel az üzleti és gazdasági világ. Különböző témákat vitatunk meg az elméleti modellektől kezdve a valós, gyakorlati példákig. A foglalkozásokon vendégelőadók, játékok, beszélgetések és még sok minden más szerepel. Társaságunk tervezi, hogy aktív résztvevője lesz az üzleti és közgazdasági versenyeknek. De ne aggódj, ha nem vagy versenyző típus, mindenkit szívesen látunk társaságunkban.

Informatikai
társaság

Informatikai társaság

Vita
társaság

Vitatársaság

A Computer Science Society (CSS, Informatikai Társaság) célja egy olyan közösség létrehozása, amelynek tagjai tanulhatnak, és megoszthatják egymással tudásukat a programozásról. Minden érdeklődőnek szeretnének segíteni programozási tudásuk bővítésében, megmutatni, hogy zajlik a munka egy valódi projektben, és lehetővé tenni, hogy közös projekteken dolgozhassanak a Society tagjaival. A CSS heti rendszerességgel tart üléseket, és arra ösztönzi tagjait, hogy csatlakozzanak az aktív programozókhoz nagyszerű és hasznos projektek megvalósításában, és megvitassák a különböző cégeknél használt szoftverfejlesztési koncepciókat.

Az egyesület tagjainak kritikai gondolkodását, érvelési technikáját és előadói készségeit kívánja fejleszteni versenyszerű, formális keretek között zajló vitákon keresztül. Az egyesülethez csatlakozó diákok elsajátíthatják, miként fejezhetik ki magukat angolul világosan és összefüggően, miként lehet megvitatni társadalmi, politikai és gazdasági témákat, így komolyabb rálátásuk lesz napjaink legégetőbb kérdéseire. A tagok heti rendszerességgel tartanak összejöveteleket; ezeken az eseményeken többek között hazai és külföldi versenyekre készülnek. Évek óta az egyesület szervezésében kerül megrendezésre a két legrangosabb nemzetközi középiskolai vitaverseny, az oxfordi és cambridge-i vitaversenyek magyarországi selejtezői.

Történelmi
társaság

GRAFIKA

Mérnöki
társaság

GRAFIKA

A History Society virágzó, ugyanakkor számos kihívással kecsegtető környezetet teremt a történelem és a társadalomtudományok iránt érdeklődő diákoknak. Működése trimesztereket felölelő tematikát követ, amely köré programjai szerveződnek. Ezeken a programokon a résztvevők történelmi témákról szóló vitákban vehetnek részt, kérdéseket tehetnek fel és kiváló történészektől tanulhatnak. Emellett az egyesület felkészítést is tart olyan fontos nemzetközi történelemversenyekre, mint a Cambridge Robson History Prize vagy a Julia Wood Prize.

A Mérnöki Társaság az a hely, ahol a diákok megismerkedhetnek a tudomány gyakorlati oldalával. Ennek a Társaságnak a leglényegesebb része egy olyan közösség létrehozása, ahol együtt tanulunk, építünk és tesztelünk. Kulcsfontosságú, hogy megértsük az alkotás fontosságát és addiktív jellegét – különösen csoportban. A természetet törvények uralják – olyan törvények, amelyeket meg kell szegni. A Mérnöki Társaság hagyja, hogy az emberek fantáziája, modellezésre és alakításra való éhsége ámokfutásba kezdjen. Itt hozzuk létre a legszórakoztatóbb és legvadabb dolgokat – miközben tudósként is fejlődünk.

Fenntarthatósági
társaság

GRAFIKA

Matematikai
társaság

GRAFIKA

A Milestone Fenntarthatósági Társaság az Intézet egyik legfiatalabb társasága, 2021-ben alakult. Ez a társaság mindenkinek szól, aki érdeklődik a fenntarthatóság iránt. Mivel ez egy interdiszciplináris téma, nagyon különböző irányultságú hallgatók találhatják meg a közös érdeklődést, és sokféle nézőpontból vizsgálhatják ezt a témát. A foglalkozásokon lesznek vendégelőadások, játékok, beszélgetések, filmestek és remélhetőleg szabadtéri tevékenységek is. A társaság célja, hogy neveljen és változtasson is. Tervezünk projekteket a Fenntarthatósággal kapcsolatban, és szeretnénk a Milestone-t környezetbarát és fenntartható hellyé tenni. Mivel a foglalkozásokon sokféle programot kínálunk, mindenki megtalálhatja benne az érdeklődési körét és szívesen látjuk a Társaságunkban.

A matematika nem csak egy óra, ahol egy kis alvás utánpótlást kapsz, hanem az univerzum nyelve. Mindenhol megjelenik az életben, a napod megszervezésének egyszerű logisztikájától a kvantumfizika bonyolultságáig. Ezért gondoljuk, hogy a matematikai ismeretek elsajátítása az egyik legfontosabb, még akkor is, ha valaki nem tervezi, hogy matematikus lesz. Azért hoztuk létre ezt a társaságot, hogy a matematika ne csak a tudományos életben, hanem a társadalmi életben is jelen legyen. Mindenkit arra bátorítunk, hogy csatlakozzon, még akkor is, ha a matematika nem a kedvenc tantárgya.

Model Ensz (Mun)
társaság

GRAFIKA

Természettudományi
társaság

GRAFIKA

A Milestone United Nations Society elsősorban a politika és nemzetközi ügyek iránt érdeklődő diákoknak szól, de azok is megtalálják benne a helyüket, akik előadói és érvelési technikájukat szeretnék fejleszteni. A Model United Nation keretében a diákok diplomaták szerepkörébe bújnak és egy országot képviselve kell megvitatniuk globális problémákat, valamint megoldásokkal előállniuk az ENSZ hivatalos eljárásainak rendje szerint. Az egyesület rendszeresen tart üléseket, ahol az új tagok megismerhetik az eljárást és a vitázás formáját. Mindemellett az egyesület tagjaként a diákok együtt készülhetnek és vehetnek részt olyan rangos konferenciákon, mint a budapesti BIMUN, a pozsonyi BRATMUN vagy a berlini BERMUN.

Az egyesület lehetőséget kíván adni a Milestone diákjainak, hogy még jobban elmélyedjenek a természettudományokban és a tudósok tevékenységében. Céljaink között szerepel, hogy tanulócsoportokat hozzanak létre, amelyek munkájába bármelyik természettudományos területről érkező diák bekapcsolódhat. A találkozók pódiumként szolgálnak, ahol a diákok bemutathatják kutatócsoportokban végzett önálló munkájukat, közülük a legkiemelkedőbbek pedig nemzetközi konferenciákra és versenyekre is bekerülhetnek, amilyen a Biology and Chemistry Olympiad vagy a Young Scientists Journal Conference.

Pszichológiai
társaság

GRAFIKA

Politika
társaság

GRAFIKA

Küldetésünk, hogy az embereket a pszichológiáról oktassuk, és küzdjünk a területet és az olyan témákat, mint például a mentális egészség, övező stigma ellen. Egy biztonságos helyet szeretnénk létrehozni, ahol mindenki megoszthatja a pszichológiával kapcsolatos ötleteit és problémáit.
Továbbá a társaság foglalkozásai biztosítják, hogy a tagok sokszínű és mély ismereteket szerezzenek a pszichológia észbontó világáról. Segíteni fogjuk tagjainkat abban, hogy felkészüljenek a versenyekre (pl.: esszéíró versenyek). Emellett lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy a látogatottságot folyamatosan fenntartsuk, olyan rendezvények létrehozásával, amelyek sok embert érdekelnek, és más társaságokkal való együttműködéssel.

A Politika Társaság célja, hogy a diákok számára elérhetővé tegye azokat az ismereteket és készségeket, melyek elengedhetetlenek a fokozottan bonyolultabb világunk megértéséhez, és az abban való kiigazodáshoz. Bevezetést kívánunk nyújtani a politológia és politikai filozófia alapjaiba, illetve közösen meg szeretnénk vitatni, mi a korunk politikai környezetének mindennapi életünkben való navigálásának legegyszerűbb módja. Tekintve, hogy a politika egy kiemelkedően bonyolult tárgy, a gyűlések központjában kerekasztal-beszélgetések állnak, ahol mindenkinek van lehetősége megosztani a nézeteit.

Zsidó
Klub

GRAFIKA

Feminista
klub

GRAFIKA

A Jewish Club összehozza a judaizmus iránt érdeklődő Milestone-osokat hitbéli vagy vallási nézeteiktől függetlenül. A klub közösségi és szabadidős programjain, szórakoztató rendezvényein, illetve tudományos előadásain ismerkedhetnek meg a tagok a judaizmussal barátságos és nyitott felfogású közegben. Amellett, hogy a zsidó gasztronómiába is belekóstolnak együtt, a klubtagok a judaizmus különböző formáiba is betekintést kaphatnak a Jewish Club rendezvényeire meghívott előadók jóvoltából. Mindezeken túlmenően a klub törekvései közé tartozik, hogy széles közönséget megszólító nyilvános eseményeket szervezzenek adománygyűjtés céljából választott jótékonysági szervezetek számára.

A Milestone Feminista Klub egy befogadó hely mindazok számára, akiket nemtől függetlenül érdekel a feminizmus. Az év során a feminizmus fontos részeit fogjuk megvitatni, és ehhez kapcsolódó kampányokat szervezünk. Az antifeminizmusról is tartunk majd foglalkozásokat, így ha ez olyasmi, amihez jobban tudsz kapcsolódni, bátorítunk, hogy te is csatlakozz. Célunk, hogy a feminizmust a Milestone életének részévé tegyük, és erős közösséget hozzunk létre, valamint másokat is oktassunk a mozgalomról.

Vitorlás
Klub

GRAFIKA

Klubunk a balatoni OMFB vitorlásklubjának égisze alatt jött létre, amely nagylelkűen hozzájárult létesítményei és hajói használatához, tagjai között pedig korábban országos bajnokságot nyert vitorlázóktól kezdve a sporttal csak most ismerkedők egyaránt megtalálhatóak. Vitorlásklubunk a nyár folyamán havonta kétszer közös kirándulásokat szervez, a vitorlázás szerelmeseinek a tagság pedig korlátlan hajóhasználattal is jár.

DIÁKKKÉPVISELETI TANÁCS (SRC)

A Diákképviseleti Tanács (SRC) biztosítja, hogy minden Milestone-diáknak legyen tere és lehetősége arra, hogy hallassa a hangját, hogy alakítsa a tanítás módját, és szórakoztató eseményeken keresztül összehozza a diákságot. A Tanács az évfolyamok képviselőiből áll, és a tanács elnöke és alelnöke felügyeli.

Feladataik közé tartozik:

  • Erős közösségi érzés kialakítása a Milestone diákjai között.
  • A diákok hangjának képviselete a saját évfolyamukban, és együttműködés az akadémiai csapattal.
  • A diákközösség jólétének felügyelete.

A diákszervezeteket a diákvezetők irányítják Dúcz Erzsébet, a diákélet koordinátorának felügyelete alatt (erzsebet.ducz@msinst.org). Kérdés esetén forduljon kollégánkhoz bizalommal!

A diákszervezeteket a diákvezetők irányítják Tolmayer Anna, a diákélet koordinátorának felügyelete alatt (tolmayer@msinst.org). Kérdés esetén forduljon kollégánkhoz bizalommal!