MILESTONE TÖRTÉNET

A Milestone Intézet ötletének születése, három országot és több tucat klasszikus konyhai hajnalba nyúló beszélgetést ölel fel az alapítók, Greskovits György, Léderer Dániel, Zeitler Ádám és között valamikor 2006-2010 között.

A közös gondolkodás alapjai az Egyesült Királyság vezető egyetemeinek személyes felsőoktatásban megélt tapasztalataiban (Dani a University of St Andrews-on, Gyuri a Royal Holloway-en és Ádám a University of Birmingham-en tanult), és posztszocialista Magyarország állapotára való reflektálásban gyökereznek. Dani és Ádám egy közel-keleti önkéntes projekt során ismerkedtek meg, ahol angolul oktattak, míg Dani és Gyuri barátsága Londonban alakult ki.

Dani gyakran meglátogatta a Greskovits családot skóciai egyetemére tartva, ahol Gyuri édesanyja mindig minden arra járó magyar diákot befogadott és megvendégelt, biztos pontként működött a magyar diaszpóra közösségben az ingázó, a néha önmagukat hontalannak érző diákoknak. Ő volt az, akihez paprikás krumpliért és Túró Rudiért lehetett menni, és a konyhájában nagy világmegváltó beszélgetéseket lehetett folytatni.

Ezen beszélgetések során több éles társadalomkritika is megfogalmozódott az alapítókban, amelyek egyik fő konklúziója, hogy egy jobb, a XXI. században versenyképes Magyarország megteremtéséhez egy új nemzetközileg versenyképes, társadalmilag igazságos és kompetens elit szükséges. Az alapítók egy olyan projekt létrehozásában gondolkodtak, amely új vezetői közösséget nevel, kiállja az idő próbáját, évtizedekben mérhető horizontok felé dolgozik, példát és mércét ad a következő generációnak a közösségépítés, az értékek és a sikerek terén.

Egy olyan progresszív oktatási intézmény létrehozásában látták a megoldást amely újragondolja az oktatás szerepkörét és feladatait, nem a meglévő rendszereket akarja átalakítani, hanem egy hasonlóan gondolkodó közösség kinevelésén keresztül látja a jövőt, ahol a közös értékek a demokratikus-egalitárius szemlélet, a társadalmi felelősségvállalás fontossága, a tehetség (egyéni kompetenciák) kibontakozása az elsődleges cél.

Amikor a hogyanokban és a mikéntben kezdtek el gondolkodni, azt látták, ennek alapfeltétele a nemzetközileg is versenyképes tudás és tapasztalat megszerzése, amelyhez az út a világ vezető egyetemein keresztül vezet.

“Azt is megtapasztaltuk, milyen egyedül kint lenni egy egyetemen: amikor nincs közösséged sem kint, sem itthon, ahová diplomázás után vissza tudnál térni.”

Sokan fordultak azzal a kéréssel a későbbi alapítókhoz, hogy segítsenek a diákoknak rájönni, miben jók, milyen szakot válasszanak, mit tanuljanak a gimnázium mellett, hogyan, hova jelentkezzenek, és nem utolsó sorban az ezzel járó a kihívásokra felkészítsék őket. Így 2009-ben Dániel és Ádám egyesítették erőiket és egy öt diákból álló, elsőéves csoportot hoztak létre, és segítettek nekik felvételt nyerni akkor még csak brit egyetemekre.
Kávézókban és bérelt iroda helyiségekben elkezdték építeni a módszertan alapjait és persze tanítottak, hogy bizonyítsák a koncepciót, melyre később magát az intézményi rendszert és módszertant megalapozták.

2010-ben György is csatlakozott a projekthez, és társai vállalkozói tehetségét tudományos szigorral egészítette ki. Mindhárman megszakították pályafutásukat – Dániel a közszférában és a diplomáciában, György a tudományos életben, Ádám pedig vállalati pályán -, hogy teljes munkaidőben a Milestone alapjainak lerakásával foglalkozzank.

Az első iroda egy budai, fiatal sportolók által bérelt kollégium egykori mosókonyhájában kapott helyet. A 15 négyzetméteres helyiség egy Dániel és Ádám által kézzel készített íróasztalnak, számtalan mentorálásnak és a Laika logó megszületésének adott otthont. Utóbbi tiszteleg az Intézet elkötelezettségének a régió és Magyarország jövője iránt, valamint a hallgatók úttörő szellemének.

Miközben a projekt a szerény kezdetekből nemzetközileg elismert intézménnyé nőtte ki magát a munkatársak, a diákok és az oktatói közösség számtalan hozzájárulásának köszönhetően – továbbra is értékközpontú vállalkozás maradt, amely a sensus communis iránti elkötelezettségen alapul.

“Célunk, hogy diákjainkban tudatosuljon, igenis képesek tenni a jövőjükért és alakítani a társadalmat, amelyben élnek, mi pedig azért dolgozunk, hogy sikeres, innovatív és önálló egyének váljanak belőlük.”