Milestone Intézet - Céljaink

CÉLJAINK

Célunk, egy olyan haladó szellemű és összetartó közösség létrehozása hazánkban, amely egy jobb, a XXI. században versenyképes Magyarország megteremtésére hivatott. Demokratikus-egalitárius elveket vallva innovatív ötletekkel és formabontó megoldásokkal képes tevékenyen hozzájárulni a változáshoz, válaszokat adni a minket körülvevő világ legjelentősebb kihívásaira.

A Milestone Intézet küldetése a társadalmi haladást katalizálni. Célunkat elérendő képezzük nemzetközileg elismert egyedülálló oktatási módszerünkkel a jövő értelmiségieit, tudósait, szakembereit, vállalkozóit és vezetőit, és hoztuk létre a kutatásnak, a társadalmi cselekvésnek és a vállalkozói kezdeményezéseknek helyet adó központot.

ÉRTÉKEINK

Közjóra törekvés

Hiszünk az esélyegyenlőségen alapuló progresszív társadalomban, a másokra való nyitottság, a felelősségvállalás és a szolidaritás értékei által meghatározott közösségi érzék fogalmában.

Hiszünk az esélyegyenlőségen alapuló progresszív társadalomban,  a másokra való nyitottság, a felelősségvállalás és a szolidaritás értékei által meghatározott közösségi érzék fogalmában.

Élen járni alázattal és tisztességgel a kiválóság jegyében

Diákjainkat arra ösztönözzük, hogy az élet minden területén jó példával járjanak elöl és szerénységgel, valamint alázattal állítsák tudásukat és képességeiket annak a közösségnek a szolgálatába, amelyhez tartoznak.

A határok azért vannak, hogy átlépjük őket

Küldetésünknek tekintjük, hogy ahol a globális monológ érvényesül, ott helyi szintű párbeszédeket kezdeményezzünk és a nemzetközi távlatokban való gondolkodást erősítsük azokon a területeken, ahol a provincializmus eresztett gyökeret, annak érdekében, hogy olyan ökológiai rendszerek jöjjenek létre a 21. században, amelyekben megvalósul az egyén, a társadalom és a természeti környezet összhangja.

A határok azért vannak, hogy átlépjük őke
Kreativitás és Innováció

Kreativitás
és innováció

Célunk a kreativitás és az innováció centrumaként a művészetek és a tudományok közötti szinergiák kibontakozásának elősegítése.

Hagyománytisztelet
és haladás


Intézetünk az intellektuális hagyománnyal folytonosságot fenntartva dolgozik a jövőbe vezető utak kiépítésén.

Hagyománytisztelet és haladás
A humort, a szellemességet és a játékosságot az önteltségtől és önelégültségtől megóvó alapvető értékeknek tekintjük.

Humor


A humort, a szellemességet és a játékosságot az önteltségtől és önelégültségtől megóvó alapvető értékeknek tekintjük.