OKTATÁSI PROGRAMOK

A Milestone-módszer az elmúlt évtized egyedi fejlesztési munkájának eredménye, amely a nemzetközi felsőoktatás módszertani vívmányait egyesíti az Intézet saját szakmai innovációival, mint a diákközpontú, egyénre szabott oktatás és a tapasztalatalapú döntéshozatal. Oktatásunk bátorítja a kutatást és a projektmunkát, és éppúgy lehetővé teszi az elmélyülést magas szintű egyetemi témákban, mint a gyakorlati alkalmazások megismerését. Arra ösztönözzük diákjainkat, hogy felismerjék az erősségeiket, megtalálják a tehetségükhöz leginkább illő területet, és felkészítjük őket arra, hogy vezető szerepet töltsenek be a magánéletükben és a szakmai életükben egyaránt, így hasznos szolgálatot téve annak a társadalomnak, amelyben élnek. A jelentkezés lezárult a 2024/25-ös tanévre.

MIT NYÚJT A MILESTONE INTÉZET?

A milestone módszert,
azaz:

 

 • Magasan rangsorolt nemzetközi egyetemek által elismert, kiemelkedő tudományos
  színvonalú, angol nyelvű középiskola mellett végezhető oktatási programokat 8.-12. osztályos diákoknak
 • Egyénre szabott oktatást, amely segít a diáknak kibontakoztatni saját képességeit
 • A tudományos igényű felfedezés és tanulás örömének megtapasztalását
 • Tanulmányi és továbbtanulási orientációt, az érdeklődés tágítását és elmélyítését
 • Gondolkodási és tanulási készségek fejlesztését, az önkifejezés és a reflexió erősítését
 • Tanulmányaik terén a kiválóságra törekvő, összetartó és befogadó diákok közösségét
 • Támogatást a sikeres egyetemi felvételihez vezető út végigjárásban, az ehhez szükséges lépések megtervezésében és az egyetemi jelentkezés kialakításában
 • Pezsgő diákéletet, ahol diákjaink vezetői, projekttervezési és -megvalósítási képességeiket fejlesztik

KIKNEK SZÓLNAK A MILESTONE PROGRAMJAI?

Olyan diákoknak, akik:

 

 • Szeretnék megtalálni a saját útjukat, tudatos döntésekkel megalapozni a jövőjüket
 • Tele vannak kérdésekkel, szélesíteni és elmélyíteni akarják érdeklődésüket
 • Fejleszteni szeretnék kritikai gondolkodásukat, ki akarják bontakoztatni vezetői készségeiket
 • Intellektuálisan nyitottak, és szeretnék felfedezni a saját érdeklődésüknek legmegfelelőbb tudományterületet
 • Jó tanulmányi átlaggal és angol nyelvtudással rendelkeznek

A Milestone Intézetben nem adottságként gondolunk a tehetségre, hanem feltárandó potenciálként. A közbeszéd gyakran azonosítja a szellemi fejlődés megnyilatkozásait adottságként, örökölt tehetségként, miközben az valójában szinte mindig egy komplex folyamat és út: együttállása az érdeklődésnek, a megfelelő szellemi kihívásnak, az inspirációnak és az önreflexiónak. A szerepünk ebben a folyamatban kísérni a diákokat és sokféle bekapcsolódási lehetőséget biztosítani számukra a tudomány, a bölcsészet és a művészet megannyi izgalmat rejtő labirintusába. Ott elveszni és aztán saját utat találni már egyet jelent a szellemi és az érzelmi fejlődéssel – mind a tehetségként azonosítás, mind az elismerések mérföldkövei ennek az útnak.

PROGRAM TÍPUSOK
Core Program

4 évfolyam (Freshman, Sophomore, Junior, Senior)

Életkor szerint bármely évolyamon megkezdhető

Tudományos modulok

Egyéni mentorálás

Orientáció és tudományos elmélyítés

Diákélet

Szociális- és Bridge-ösztöndíj-lehetőségek
Access Program

1 éves „foundation year” típusú program

3-féle, egymással párhuzamosan futó tudományos és szemléletfejlesztő
foglalkozás

Egyéni konzultációk

Közösségépítő hétvégék

Orientáció és tudományos elmélyítés

Diákélet

Vegyes korcsoport

Bridge-ösztöndíj-lehetőség
Milestone Advising Program

10 hetes kurzus

Intenzív, személyre szabott

Egyéni mentorálás

Orientáció, egyetemi felvételi előkészítése vagy egyetemi portfólió építése

OKTATÓINK

 

A Milestone Intézet oktatói magasan képzett tudományos és ipari szakértők, kutatók, üzleti vezetők, akik filozófiánkat és a tudományosság, a munka világát jól ismerik. Oktatóink szakterületeik iránt elkötelezettek és ezt a szenvedélyt adják át diákjaink innovatív diákközpontú módszerekkel. Nem csak diákjaink folyamatos fejlődésével foglalkoznak, hanem folytonosan fejlesztő belső képzéseken vesznek részt, hogy napról napra magasabb és magasabb szinten tudják diákjainkat támogatni és oktatni. Szakterületeik az építészettől, vagy államelmélettől, a komplex matematikán át, a génmódosításig, művészettörténetig óriási területet fednek le.

Oktatóink egyetemi fokozatai

SAJÁT FEJLESZTÉSŰ MÓDSZERTAN

 

A Milestone-módszer az elmúlt tíz év egyedi fejlesztési munkájának eredménye, amely a nemzetközi felsőoktatás módszertani vívmányait egyesíti a szervezet olyan belső szakmai innovációival, mint a diákközpontú, egyénre szabott oktatás és a tapasztalatalapú döntéshozatal.
A rendszer minőségét és folyamatos fejlődését Tanítási és oktatási szervezőcsapatunk garantálja, melynek fő feladata a diákok preferenciáihoz és fejlődési pályájához szabott új modulok kialakítása, valamint a teljes oktatási rendszer kvantitatív és kvalitatív elemzése.
Az általunk kifejlesztett módszertant az oktatási piac nemcsak a felvételi eredményeinken, hanem széles akadémiai hálónkon keresztül is igazolta. Ezek a nemzetközi eredmények tették lehetővé, hogy a Milestone megjelenjen az oktatási tanácsadási piacon és a szektor többi szereplőjét is hozzásegítse a fejlődéshez.