Dolgozz velünk!

A Milestone Intézet tehetséges középiskolás diákoknak nyújt magas szintű oktatást. Az intézetbe 350 középiskolás jár, tantestületének több, mint 80 tagja van, 1000+ öregdiákja pedig a világ legjobb egyetemein folytat tanulmányokat. A Milestone egy változáshozókból álló közösség kinevelése mellett elkötelezett, melynek tagjai készen állnak és képesek megbirkózni a 21. század kihívásaival. Oktatási programja 125 tudományos modult kínál a diákoknak, akik átfogó és személyre szabott mentorálásban részesülnek, abból a célból, hogy ösztönzést és támogatást kapjanak a tudományos kiválóság elérésének és vezetői képességeik kibontakozásának útján.  Ezáltal a diákok arra kapnak bátorítást, hogy változáshozókként tekintsenek magukra és legyenek ambiciózusak a jövőjükkel kapcsolatban.

Hogy a diákok közösségéhez tartozók sokféle tehetségének kibontakozását elősegítse és változatos célkitűzéseiket megvalósítsa, az intézet tehetséges munkatársakat keres. Munkatársaink közös célja az, hogy a kiválóságra törekedjenek az oktatásban, az oktatási módszerek terén kísérletezzenek és inspirálóan hassanak a diákok által vezetett közösségre. A Milestone egyedülálló oktatási élményt kínál a diákoknak és olyan munkakörnyezetet biztosít, amely tudományos és társadalmi tekintetben egyaránt kihívásokat tartogat az intézetnél dolgozók számára.

 • Senior Marketing Manager

   Senior Marketing Manager-t keres a Milestone Institute.

   Szeretnél részt venni egy nemzetközi szinten toplistás oktatási intézmény fejlődésében? Lételemed a kommunikáció, és keresed a szakmai kihívást? Készítettél már marketingstratégiát, és el is érted a megfogalmazott célokat?
   Akkor téged keresünk a Milestone Institute senior marketing menedzseri pozíciójára. 

   A pozíció részletes leírása és a jelentkezési feltételek a “Job Advertisement” linken találhatóak.

 • Milestone Online Institute Business Development Manager

   A Milestone Online Institute Business Development Manager munkakörbe olyan potenciális kollégák jelentkezését várja a Milestone Intézet, akik kiemelkedő  projektmenedzsment, kommunikációs. és vezetői készségekkel rendelkeznek.

   A tettre kész hozzáállás, a részletekre való odafigyelés, az empatikusság, a kezdeményezőkészség, a felelősségteljes és elszánt munkavégzés mind elengedhetetlen követelményei a posztnak. A munkakör fő fókusza a a Milestone Online Institute üzleti tervének kidolgozása és megvalósítása, a projekt összes követelményének és mérföldkövének kézben tartása, valamint a Milestone Online Institute általános értékesítési, promóciós, toborzási és marketing stratégiájának kidolgozása és megvalósítása. Az ideális jelölt elkötelezett és tapasztalt a projekt menedzsment területén, erőssége a pontos adminisztráció és az informatikai képességek.

   Az Intézet belső kommunikációs nyelve az angol, míg bizonyos külső partnerekkel magyarul tartjuk a kapcsolatot, így alapvető elvárás a magas szintű nyelvtudás mind angol, mind magyar nyelven.

   A pozíció részletes leírása és a jelentkezési feltételek a “Job Advertisement” linken találhatóak.

   Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2021. június 20. (vasárnap) 23:59 CEST. (A jelentkezéshez szükséges az önéletrajz, a motivációs levél, és a jelentkezési feladat leadása.)

 • Tanulmányi adminisztrátor

   A Milestone Intézet oktatási részlege új munkatársat keres Tanulmányi Koordinációs csapatába, a tanulási-tanítási munkával összefüggő tevékenységek koordinációjának és lebonyolításának támogatására, valamint a kapcsolódó folyamatok és gyakorlatok fejlesztésére. A tanulmányi adminisztrátor pozíció fő célkitűzése és felelőssége az oktatási részleg gördülékeny működésének támogatása az oktatáshoz kötődő rutin folyamatok hatékony működtetése, adatbázisok kezelése és a belső és külső partnerekkel (diákokkal, szülőkkel, oktatókkal) történő precíz kommunikáció által. 

   Az Intézet belső kommunikációs nyelve az angol, míg bizonyos külső partnerekkel magyarul tartjuk a kapcsolatot, így alapvető elvárás a magas szintű nyelvtudás mind angol, mind magyar nyelven.  

   A jelentkezés lezárult.

 • Deputy Head of Teaching and Learning

   A Milestone Intézet oktatási részlege új munkatársat keres a Deputy Head of Teaching and Learning pozícióra, oktatásvezetői, oktatási projektvezetői és operatív feladatok ellátására a moduláris oktatás négy fő tudományterületén (Natural, Numerical, Social Sciences, Arts and Humanities). A Teaching and Learning Csoport az Intézet pedagógiai laborjaként működik: oktatási tartalmat és módszertant fejleszt, valamint támogatja és felügyeli ezek alkalmazását és megvalósulását a tanulmányi programokban.

   A Deputy Head of Teaching and Learning fő feladata és célja a Teaching and Learning Csoport hatékony működtetésének és fejlesztésének támogatása a Tanulmányi Csoporttal együttműködve, melynek része az egyes trimeszterekhez kötődő általános folyamatok irányítása valamint az oktatásfejlesztési tevékenységekben való részvétel is. 

   A pozíció részletes leírása és a jelentkezési feltételek a “Job Advertisement” linken találhatóak.

   A jelentkezés lezárult.

 • Mentor

   A mentorálás központi szerepet tölt be a Milestone Intézet oktatási programjában: egyéni támogatást nyújt a diákok intellektuális fejlődéséhez, valamint orientációt, motivációt és érzelmi jólétet kíván biztosítani minden évfolyam hallgatóinak. A Milestone Intézet különösen fontosnak tartja, hogy diákjait különböző szakterületek kiválóságaival ismertesse meg, ezáltal bővítve érdeklődési körüket, horizontjukat.

   Mentoraink a jövő tehetséges szakembereivel, tudósaival, gondolkodóival és változáshozóival dolgozhatnak együtt. A mentorok támogatják és nevelik a tehetséges fiatalokat, segítik őket fontos döntéseik meghozatalában, és a diákokkal együtt térképezik fel az előttük álló tanulmányi lehetőségeket és karrierutakat. A Milestone programjának előrehaladtával a mentornak egyre inkább fókuszálnia kell diákjai érdeklődését, és támogatnia egy bizonyos tanulmányi pályát. A tanulmányi előmenetel, a magas szintű, problémaközpontú és interdiszciplináris szemléletű tanulás, a szaktárgyi tudásban való elmélyülés, a nemzetközileg releváns készségek fejlesztése, a világ és annak dolgai iránt mutatott holisztikus érdeklődés fejlődése mind mind fokozatosan válik egyre fontosabbá. Egy rátermett mentor össze tudja fonni a Milestone oktatási programjának különböző fonalait annak érdekében, hogy minden diákja a lehető legtöbbet profitáljon a program nyújtotta tanulási élményből.

   A Milestone Intézet a fentiek szellemében keresi azokat a rendkívül elhivatott és tehetséges szakembereket, akik egyedülálló interperszonális, irányítói és szervezői, továbbá kommunikációs készségekkel rendelkeznek. A komoly tudományos háttér, a fiatalokkal szemben tanúsított empátia, az elszántság és az elhivatottság megléte egyaránt fontos követelmény a mentori pozíció betöltéséhez. Mindemellett, mivel a mentorálás és a tanítás az intézetben angolul zajlik, a folyékony, illetve professzionális írásbeli- és szóbeli angoltudás is nélkülözhetetlen.

   Bár az Intézet egész évben fogadja a mentorpályázatokat, a mentorok fő belépési pontja egy új tanév kezdete előtt van (Nyári Trimeszter pályázati forduló).

   Jelenlegi modulvezetők: Ha jelenleg modult oktat, és szeretne elkezdeni diákokat mentorálni, kérjük, nyújtsa be jelentkezését a mentori posztra az alábbi “Mentor Application Form – Current” linken keresztül.

   Referenciaként: A 2021/2022 tanév jelentős időpontjai

   Jelentkezési határidő a 2021/2022 Tavaszi Trimeszterre: vasárnap, 2021. október 10.

 • Modulvezető

   A Milestone Intézetnél folyó moduláris oktatás egyszerre kínál lehetőséget az orientációra, egy választott tudományterületben való elmélyülésre, és az angol nyelvi alapkészségek fejlesztésére. Jelenleg a négyéves oktatási program keretében 125 tanulmányi modul szerepel az intézmény kínálatában, amelyek lehetővé teszik a diákok számára, hogy kísérletezzenek, és közvetlen tapasztalatot szerezzenek arról, hogy festenek a gyakorlatban az egyes területeken folytatott tanulmányok. E folyamat során a diákok témák, módszerek, elméletek és ötletek sokaságával ismerkednek meg, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy széleskörű ismeretekkel rendelkező, kritikus gondolkodókká váljanak, akik a tudományágak közti határokat átlépve képesek válaszokat találni a jelen problémáira.

   A moduláris oktatás a különböző háttérrel rendelkező, tehetséges és motivált diákokkal való közös munka lehetőségét teremti meg kis (6-12 fős) csoportokban. A modulvezetők feladata, hogy oktatott tárgyuk megismerésére ösztönözzék a diákokat, így bővítve tanulmányi és szakmai érdeklődésük körét. Saját szakterületük alapos megismertetésén túl a modulvezetők – a Milestone Intézet oktatási filozófiájának megfelelően – fejlesztik a diákok alapvető tudományos készségeit, aktív részvételt várnak el a csoportjuktól, és ösztönzik az önálló tanulást.

   A Milestone Intézet a fentiek szellemében keresi azokat a rendkívül elhivatott és tehetséges szakembereket, akik egyedülálló interperszonális, irányítói és szervezői, továbbá kommunikációs készségekkel rendelkeznek. A komoly tudományos háttér, a fiatalokkal szemben tanúsított empátia, az elszántság és az elhivatottság megléte egyaránt fontos követelmény a modulvezetői pozíció betöltéséhez. Mindemellett, mivel a mentorálás és a tanítás az intézetben angolul zajlik, a folyékony, illetve professzionális írásbeli- és szóbeli angoltudás is nélkülözhetetlen.

   Jelenlegi mentorok: Ha jelenleg Milestone diákokat mentorál, és szerentne elkezdeni modulokat oktatni, kérjük, nyújtsa be jelentkezését a modul vezetői pozicióra az alábbi “Module Leader Application Form – Current” linken keresztül.

   Referenciaként: A 2021/2022 tanév jelentős időpontjai

   Jelentkezési határidő a 2021/2022 Tavaszi Trimeszterre: vasárnap, 2021. október 10.

Related content