Dolgozz velünk!

A Milestone Intézet tehetséges középiskolás diákoknak nyújt magas szintű oktatást. Az intézetbe 350 középiskolás jár, tantestületének több, mint 80 tagja van, 1000+ öregdiákja pedig a világ legjobb egyetemein folytat tanulmányokat. A Milestone egy változáshozókból álló közösség kinevelése mellett elkötelezett, melynek tagjai készen állnak és képesek megbirkózni a 21. század kihívásaival. Oktatási programja 125 tudományos modult kínál a diákoknak, akik átfogó és személyre szabott mentorálásban részesülnek, abból a célból, hogy ösztönzést és támogatást kapjanak a tudományos kiválóság elérésének és vezetői képességeik kibontakozásának útján.  Ezáltal a diákok arra kapnak bátorítást, hogy változáshozókként tekintsenek magukra és legyenek ambiciózusak a jövőjükkel kapcsolatban.

Hogy a diákok közösségéhez tartozók sokféle tehetségének kibontakozását elősegítse és változatos célkitűzéseiket megvalósítsa, az intézet tehetséges munkatársakat keres. Munkatársaink közös célja az, hogy a kiválóságra törekedjenek az oktatásban, az oktatási módszerek terén kísérletezzenek és inspirálóan hassanak a diákok által vezetett közösségre. A Milestone egyedülálló oktatási élményt kínál a diákoknak és olyan munkakörnyezetet biztosít, amely tudományos és társadalmi tekintetben egyaránt kihívásokat tartogat az intézetnél dolgozók számára.

 • Irodavezető

   A 2020/21-es akadémiai évben a Milestone Intézet több mint 350 középiskolás diákot oktat több mint 80 oktató részvételével. Az Intézet szerteágazó tevékenységének támogatására 2015-ben létrehoztuk a Service Centre részleget, melynek elsődleges feladata, hogy diákjaink, oktatóink és munkavállalóink munkáját megkönnyítse.
   Az irodavezető munkakörbe olyan potenciális kollégák jelentkezését várja a Milestone Intézet Service Centre, akik kiemelkedő  kommunikációs, adminisztratív és projektmenedzsment készségekkel rendelkeznek.

   A tettrekész hozzáállás, a részletekre való odafigyelés, az empatikusság, a kezdeményezőkészség, a felelősségteljes és elszánt munkavégzés mind elengedhetetlen követelményei a posztnak. A munkakör legfontosabb elemei az adminisztratív folyamatok hatékony elvégzése és fejlesztése, a  Service Centre belső és külső megrendelőivel való átlátható és effektív kommunikáció, valamint a projektek zökkenőmentes, hatékony és időérzékeny lebonyolítása. Az ideális jelölt elkötelezett és tapasztalt a menedzsment és az emberi erőforrások területén, erőssége a pontos adminisztráció és az informatikai képességek.

   Mivel az Intézet működési nyelve az angol, azonban a kommunikáció a külső partnerekkel magyarul zajlik, így elvárás mindkét nyelv tökéletes ismerete.

   A pozíció részletes leírása és a jelentkezési feltételek a “Job Advertisement” linken találhatóak.

   Jelentkezési határidő: 2020. november 10. (kedd) 23:59 CET.

 • Bridge Programme Vezető

   A Milestone Intézet programvezető munkatársat (Bridge Programme Manager) keres, aki vezeti és fejleszti a tehetséges hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására, majd az Intézet fő programjába való becsatlakozására kidolgozott Bridge Programot, lehetőséget teremtve ezzel arra is, hogy a diákok később a világ vezető egyetemein tanulhassanak. A feladatkörbe tartozik többek között a kapcsolatépítés külső szervezetekkel, a diákfelvétel, a diákok, modulvezetők és mentorok munkájának közeli felügyelete, és a tananyagfejlesztés is; mindez szoros együttműködésben az Intézet oktatási csapatának tagjaival. A pozíciót betöltő munkatársnak tehát lehetősége nyílik arra, hogy tehetséges diákokat segítsen valódi képességeik kibontakoztatásában, és ezáltal a jövő döntéshozóinak közösségét is építhesse.

   Jelentkezési határidő: 2020. november 11. (szerda) 23:59 CET

 • Mentor

   A mentorálás központi szerepet tölt be a Milestone Intézet oktatási programjában: egyéni támogatást nyújt a diákok intellektuális fejlődéséhez, valamint orientációt, motivációt és érzelmi jólétet kíván biztosítani minden évfolyam hallgatóinak. A Milestone Intézet különösen fontosnak tartja, hogy diákjait különböző szakterületek kiválóságaival ismertesse meg, ezáltal bővítve érdeklődési körüket, horizontjukat.

   Mentoraink a jövő tehetséges szakembereivel, tudósaival, gondolkodóival és változáshozóival dolgozhatnak együtt. A mentorok támogatják és nevelik a tehetséges fiatalokat, segítik őket fontos döntéseik meghozatalában, és a diákokkal együtt térképezik fel az előttük álló tanulmányi lehetőségeket és karrierutakat. A Milestone programjának előrehaladtával a mentornak egyre inkább fókuszálnia kell diákjai érdeklődését, és támogatnia egy bizonyos tanulmányi pályát. A tanulmányi előmenetel, a magas szintű, problémaközpontú és interdiszciplináris szemléletű tanulás, a szaktárgyi tudásban való elmélyülés, a nemzetközileg releváns készségek fejlesztése, a világ és annak dolgai iránt mutatott holisztikus érdeklődés fejlődése mind mind fokozatosan válik egyre fontosabbá. Egy rátermett mentor össze tudja fonni a Milestone oktatási programjának különböző fonalait annak érdekében, hogy minden diákja a lehető legtöbbet profitáljon a program nyújtotta tanulási élményből.

   A Milestone Intézet a fentiek szellemében keresi azokat a rendkívül elhivatott és tehetséges szakembereket, akik egyedülálló interperszonális, irányítói és szervezői, továbbá kommunikációs készségekkel rendelkeznek. A komoly tudományos háttér, a fiatalokkal szemben tanúsított empátia, az elszántság és az elhivatottság megléte egyaránt fontos követelmény a mentori pozíció betöltéséhez. Mindemellett, mivel a mentorálás és a tanítás az intézetben angolul zajlik, a folyékony, illetve professzionális írásbeli- és szóbeli angoltudás is nélkülözhetetlen.

   Jelentkezési határidő a 2021/2022 Nyári Trimeszterre: Hamarosan meghirdetjük!

 • Modulvezető

   A Milestone Intézetnél folyó moduláris oktatás egyszerre kínál lehetőséget az orientációra, egy választott tudományterületben való elmélyülésre, és az angol nyelvi alapkészségek fejlesztésére. Jelenleg a négyéves oktatási program keretében 125 tanulmányi modul szerepel az intézmény kínálatában, amelyek lehetővé teszik a diákok számára, hogy kísérletezzenek, és közvetlen tapasztalatot szerezzenek arról, hogy festenek a gyakorlatban az egyes területeken folytatott tanulmányok. E folyamat során a diákok témák, módszerek, elméletek és ötletek sokaságával ismerkednek meg, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy széleskörű ismeretekkel rendelkező, kritikus gondolkodókká váljanak, akik a tudományágak közti határokat átlépve képesek válaszokat találni a jelen problémáira.

   A moduláris oktatás a különböző háttérrel rendelkező, tehetséges és motivált diákokkal való közös munka lehetőségét teremti meg kis (6-12 fős) csoportokban. A modulvezetők feladata, hogy oktatott tárgyuk megismerésére ösztönözzék a diákokat, így bővítve tanulmányi és szakmai érdeklődésük körét. Saját szakterületük alapos megismertetésén túl a modulvezetők – a Milestone Intézet oktatási filozófiájának megfelelően – fejlesztik a diákok alapvető tudományos készségeit, aktív részvételt várnak el a csoportjuktól, és ösztönzik az önálló tanulást.

   A Milestone Intézet a fentiek szellemében keresi azokat a rendkívül elhivatott és tehetséges szakembereket, akik egyedülálló interperszonális, irányítói és szervezői, továbbá kommunikációs készségekkel rendelkeznek. A komoly tudományos háttér, a fiatalokkal szemben tanúsított empátia, az elszántság és az elhivatottság megléte egyaránt fontos követelmény a modulvezetői pozíció betöltéséhez. Mindemellett, mivel a mentorálás és a tanítás az intézetben angolul zajlik, a folyékony, illetve professzionális írásbeli- és szóbeli angoltudás is nélkülözhetetlen.

   Jelentkezési határidő a 2021/2022 Nyári Trimeszterre: Hamarosan meghirdetjük!

Kapcsolódó tartalom