Dolgozz velünk!

A Milestone Intézet tehetséges középiskolás diákoknak nyújt magas szintű oktatást. Az intézetbe 350 középiskolás jár, tantestületének több, mint 80 tagja van, 1000+ öregdiákja pedig a világ legjobb egyetemein folytat tanulmányokat. A Milestone egy változáshozókból álló közösség kinevelése mellett elkötelezett, melynek tagjai készen állnak és képesek megbirkózni a 21. század kihívásaival. Oktatási programja 125 tudományos modult kínál a diákoknak, akik átfogó és személyre szabott mentorálásban részesülnek, abból a célból, hogy ösztönzést és támogatást kapjanak a tudományos kiválóság elérésének és vezetői képességeik kibontakozásának útján.  Ezáltal a diákok arra kapnak bátorítást, hogy változáshozókként tekintsenek magukra és legyenek ambiciózusak a jövőjükkel kapcsolatban.

Hogy a diákok közösségéhez tartozók sokféle tehetségének kibontakozását elősegítse és változatos célkitűzéseiket megvalósítsa, az intézet tehetséges munkatársakat keres. Munkatársaink közös célja az, hogy a kiválóságra törekedjenek az oktatásban, az oktatási módszerek terén kísérletezzenek és inspirálóan hassanak a diákok által vezetett közösségre. A Milestone egyedülálló oktatási élményt kínál a diákoknak és olyan munkakörnyezetet biztosít, amely tudományos és társadalmi tekintetben egyaránt kihívásokat tartogat az intézetnél dolgozók számára.

 • Teaching and Learning Associate

   A Milestone Intézet oktatási részlege új munkatársat keres a Teaching and Learning Associate pozícióra, tartalomfejlesztői, oktatásvezetői, projektvezetői és operatív feladatok ellátására. A Teaching and Learning csapat felügyeli és fejleszti az Intézet tanulmányi programjainak oktatási tartalmát és módszertanát. Pedagógiai laborként a Teaching and Learning csapat külső ügyfelek számára is fejleszt oktatási tartalmakat, a Milestone Intézet üzleti tanácsadó részlegével, a Solutions Lab-bel együttműködve. A pozíció betöltője a Teaching and Learning csapat hatékony működtetésében és fejlesztési feladakban egyaránt részt vesz. 

   A pozíció részletes leírása és a jelentkezési feltételek a “Job Advertisement” linken találhatóak.

   A jelentkezés határideje: 2021. október 10. vasárnap., 23:59 CEST (A jelentkezéshez szükséges az önéletrajz és a jelentkezési feladat leadása.)

 • Pénzügyi Asszisztens

   A Milestone Intézet olyan elkötelezett és tehetséges munkatársat keres Pénzügyi asszisztens munkakörbe, aki kiváló szervező-, kommunikációs és adminisztratív készségekkel rendelkezik. A Pénzügyi adminisztrátor – az Irodavezető irányítása alatt – felel a számlázásért, az Intézet bejövő és kimenő számláinak adminisztrációjáért, az Intézet munkatársaival kapcsolatos nyilvántartások kezeléséért, ő tartja a kapcsolatot a külsős könyvelővel, valamint kezeli  az Intézet szerződéseit és hivatalos iratait.

   A pozíció részletes leírása és a jelentkezési feltételek a “Job Advertisement” linken találhatóak.

   A jelentkezés határideje: 2021. szeptember 29., szerda 23:59 CET.

 • Associate Researcher

   A Milestone Intézet Solutions Lab csapata elhivatott és tehetséges munkatársat keres az Associate Researcher pozícióba.

   A pozíció középpontjában a magas szintű társadalmi és piackutatási, valamint szervezet diagnosztikai szolgáltatásnyújtás áll, élvonalbeli kutatási módszerek és elemzések alkalmazásával. Az Associate Researcher felelős lesz a Solutions Lab stratégiájának és szervezeti tanácsadó projektjeinek részeként végzett kutatási tevékenységért.

   A pozíció részletes leírása és a jelentkezési feltételek a “Job Advertisement” linken találhatóak.

   A jelentkezés lezárult.

 • Temporary Internship

   A Milestone Intézet Academic és Service Centre csapata új munkatársakat keres a Temporary Internship posztra, akik segítik a különféle akadémiai és service centre tevékenységek koordinálását és lebonyolítását. Az ideiglenes gyakornokok projekt alapon dolgoznak, támogatva a két részleget általános oktatás szervezői és szolgáltató központi tevékenységekkel, mint például adatbázisok karbantartásával, az Intézet nyilvános eseményéinek előkészítésével, a munkatársakkal és a diákokkal való kommunikációval, és egyéb háttérirodai feladatok adminisztrációjával.

   Az Intézet belső kommunikációs nyelve az angol, míg bizonyos külső partnerekkel magyarul tartjuk a kapcsolatot, így alapvető elvárás a magas szintű nyelvtudás mind angol, mind magyar nyelven.

   A pozíció részletes leírása és a jelentkezési feltételek a “Job Advertisement” linken találhatóak.

 • Irodavezető

   Az irodavezető munkakörbe olyan potenciális kollégák jelentkezését várja a Milestone Intézet Service Centre, akik kiemelkedő  kommunikációs, adminisztratív, projektmenedzsment és vezetői készségekkel rendelkeznek. Az irodavezető felelős mind a front-, mind a back-office szolgáltatások irányításáért, valamint a Milestone Intézetnek otthont adó épület üzemeltetéséért.

   A tettrekész hozzáállás, a részletekre való odafigyelés, az empatikusság, a kezdeményezőkészség, a felelősségteljes és elszánt munkavégzés mind elengedhetetlen követelményei a posztnak. A munkakör legfontosabb elemei az adminisztratív folyamatok hatékony elvégzése és fejlesztése, a  Service Centre belső és külső megrendelőivel való átlátható és effektív kommunikáció, valamint a projektek zökkenőmentes, hatékony és időérzékeny lebonyolítása. Az ideális jelölt elkötelezett és tapasztalt a menedzsment és az emberi erőforrások területén, erőssége a pontos adminisztráció és a csapatmunka.

   Mivel az Intézet működési nyelve az angol, azonban a kommunikáció a külső partnerekkel magyarul zajlik, így elvárás mindkét nyelv tökéletes ismerete.

   A pozíció részletes leírása és a jelentkezési feltételek a “Job Advertisement” linken találhatóak.

   A jelentkezés határideje: 2021. szeptember 22., szerda 23:59 CET.

 • Gyakornok – Service Centre és Knowledge Port

   A Milestone Intézet elhivatott és tehetséges gyakornokot keres a Service Centre és Knowledge Port csapatába, aki a vezérigazgató és a Service Centre vezetőjének közvetlen irányítása alatt részt vesz a különböző házon belül futó projektek és adminisztratív folyamatok koordinálásában. A pozíció betöltése magas szintű szervezési készséget, valamint részletorientált gondolkodásmódot és alapvető informatikai ismeretek meglétét igényli. Mivel az Intézeten belül a kommunikáció elsődleges nyelve az angol, illetve mivel külsős partnereinkkel magyarul tartjuk a kapcsolatot, ezért elvárás a magyar és angol nyelv magas szintű ismerete írásban és szóban egyaránt.

   A jelentkezés lezárult.

 • Mentor

   A mentorálás központi szerepet tölt be a Milestone Intézet oktatási programjában: egyéni támogatást nyújt a diákok intellektuális fejlődéséhez, valamint orientációt, motivációt és érzelmi jólétet kíván biztosítani minden évfolyam hallgatóinak. A Milestone Intézet különösen fontosnak tartja, hogy diákjait különböző szakterületek kiválóságaival ismertesse meg, ezáltal bővítve érdeklődési körüket, horizontjukat.

   Mentoraink a jövő tehetséges szakembereivel, tudósaival, gondolkodóival és változáshozóival dolgozhatnak együtt. A mentorok támogatják és nevelik a tehetséges fiatalokat, segítik őket fontos döntéseik meghozatalában, és a diákokkal együtt térképezik fel az előttük álló tanulmányi lehetőségeket és karrierutakat. A Milestone programjának előrehaladtával a mentornak egyre inkább fókuszálnia kell diákjai érdeklődését, és támogatnia egy bizonyos tanulmányi pályát. A tanulmányi előmenetel, a magas szintű, problémaközpontú és interdiszciplináris szemléletű tanulás, a szaktárgyi tudásban való elmélyülés, a nemzetközileg releváns készségek fejlesztése, a világ és annak dolgai iránt mutatott holisztikus érdeklődés fejlődése mind mind fokozatosan válik egyre fontosabbá. Egy rátermett mentor össze tudja fonni a Milestone oktatási programjának különböző fonalait annak érdekében, hogy minden diákja a lehető legtöbbet profitáljon a program nyújtotta tanulási élményből.

   A Milestone Intézet a fentiek szellemében keresi azokat a rendkívül elhivatott és tehetséges szakembereket, akik egyedülálló interperszonális, irányítói és szervezői, továbbá kommunikációs készségekkel rendelkeznek. A komoly tudományos háttér, a fiatalokkal szemben tanúsított empátia, az elszántság és az elhivatottság megléte egyaránt fontos követelmény a mentori pozíció betöltéséhez. Mindemellett, mivel a mentorálás és a tanítás az intézetben angolul zajlik, a folyékony, illetve professzionális írásbeli- és szóbeli angoltudás is nélkülözhetetlen.

   Bár az Intézet egész évben fogadja a mentorpályázatokat, a mentorok fő belépési pontja egy új tanév kezdete előtt van (Nyári Trimeszter pályázati forduló).

   Jelenlegi modulvezetők: Ha jelenleg modult oktat, és szeretne elkezdeni diákokat mentorálni, kérjük, nyújtsa be jelentkezését a mentori posztra az alábbi “Mentor Application Form – Current” linken keresztül.

   Referenciaként: A 2021/2022 tanév jelentős időpontjai

   Jelentkezési határidő a 2021/2022 Tavaszi Trimeszterre: vasárnap, 2021. október 10.

 • Modulvezető

   A Milestone Intézetnél folyó moduláris oktatás egyszerre kínál lehetőséget az orientációra, egy választott tudományterületben való elmélyülésre, és az angol nyelvi alapkészségek fejlesztésére. Jelenleg a négyéves oktatási program keretében 125 tanulmányi modul szerepel az intézmény kínálatában, amelyek lehetővé teszik a diákok számára, hogy kísérletezzenek, és közvetlen tapasztalatot szerezzenek arról, hogy festenek a gyakorlatban az egyes területeken folytatott tanulmányok. E folyamat során a diákok témák, módszerek, elméletek és ötletek sokaságával ismerkednek meg, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy széleskörű ismeretekkel rendelkező, kritikus gondolkodókká váljanak, akik a tudományágak közti határokat átlépve képesek válaszokat találni a jelen problémáira.

   A moduláris oktatás a különböző háttérrel rendelkező, tehetséges és motivált diákokkal való közös munka lehetőségét teremti meg kis (6-12 fős) csoportokban. A modulvezetők feladata, hogy oktatott tárgyuk megismerésére ösztönözzék a diákokat, így bővítve tanulmányi és szakmai érdeklődésük körét. Saját szakterületük alapos megismertetésén túl a modulvezetők – a Milestone Intézet oktatási filozófiájának megfelelően – fejlesztik a diákok alapvető tudományos készségeit, aktív részvételt várnak el a csoportjuktól, és ösztönzik az önálló tanulást.

   A Milestone Intézet a fentiek szellemében keresi azokat a rendkívül elhivatott és tehetséges szakembereket, akik egyedülálló interperszonális, irányítói és szervezői, továbbá kommunikációs készségekkel rendelkeznek. A komoly tudományos háttér, a fiatalokkal szemben tanúsított empátia, az elszántság és az elhivatottság megléte egyaránt fontos követelmény a modulvezetői pozíció betöltéséhez. Mindemellett, mivel a mentorálás és a tanítás az intézetben angolul zajlik, a folyékony, illetve professzionális írásbeli- és szóbeli angoltudás is nélkülözhetetlen.

   Jelenlegi mentorok: Ha jelenleg Milestone diákokat mentorál, és szerentne elkezdeni modulokat oktatni, kérjük, nyújtsa be jelentkezését a modul vezetői pozicióra az alábbi “Module Leader Application Form – Current” linken keresztül.

   Referenciaként: A 2021/2022 tanév jelentős időpontjai

   Jelentkezési határidő a 2021/2022 Tavaszi Trimeszterre: vasárnap, 2021. október 10.

Related content