Dolgozz velünk!

Fotó: Dohi Gabriella

A Milestone Intézet tehetséges középiskolás diákoknak nyújt magas szintű oktatást. Az intézetbe 325 középiskolás jár, tantestületének 104 tagja van, 568 öregdiákja pedig a világ legjobb egyetemein folytat tanulmányokat. A Milestone egy változáshozókból álló közösség kinevelése mellett elkötelezett, melynek tagjai készen állnak és képesek megbirkózni a 21. század kihívásaival. Oktatási programja 125 tudományos modult kínál a diákoknak, akik átfogó és személyre szabott mentorálásban részesülnek, abból a célból, hogy ösztönzést és támogatást kapjanak a tudományos kiválóság elérésének és vezetői képességeik kibontakozásának útján.  Ezáltal a diákok arra kapnak bátorítást, hogy változáshozókként tekintsenek magukra és legyenek ambiciózusak a jövőjükkel kapcsolatban.

Hogy a diákok közösségéhez tartozók sokféle tehetségének kibontakozását elősegítse és változatos célkitűzéseiket megvalósítsa, az intézet tehetséges munkatársakat keres. Munkatársaink közös célja az, hogy a kiválóságra törekedjenek az oktatásban, az oktatási módszerek terén kísérletezzenek és inspirálóan hassanak a diákok által vezetett közösségre. A Milestone egyedülálló oktatási élményt kínál a diákoknak és olyan munkakörnyezetet biztosít, amely tudományos és társadalmi tekintetben egyaránt kihívásokat tartogat az intézetnél dolgozók számára.

 • Solutions Lab Gyakornok – rezidens

   A Solutions Lab-nél (amely a Milestone Intézet “boutique” tanácsadói irodája), gyakornokként, csapatunk tagjaként, lehetőséged nyílik majd aktívan részt venni az aktuális tanácsadói projektjeinkben, amelyek az iparágak, tevékenységek és ügyféltípusok széles körét fedik le. Ezen kívül, kisebb önálló kutatómunkák kivitelezését is szeretnénk rádbízni, amelyek szintén az aktuális, illetve a jövőbeli projektjeinkhez és lehetőségeinkhez kapcsolódnak.

   Projektjeink fázisai, amelyeknek így Te is részese leszel, általában a következőkből állnak: egy átfogó diagnózissal kezdünk, ahol a felmerült problémát a lehető legjobban körülhatároljuk, majd az ezáltal kijelölt irányok mentén adatgyűjtésbe és adatelemzésbe kezdünk. Munkánk eredményeképp tanácsadói javaslatokat fogalmazunk meg (például változásvezetés, hatékonyságnövelés, folyamatoptimalizálás, szervezeti kultúrafejlesztés, munkavállalói elégedettség, generációs különbségek és együttműködésfejlesztés, stb. témakörökben), majd segítjük ügyfelünket a javaslatok beépítésében, a megoldások kivitelezésében is, a hosszútávú eredmények elérése érdekében.
   A “Rezidens” gyakornokok a Milestone Consulting Kft. főállású munkavállalói lesznek, akik heti 40 órában, az Intézet székhelyén, Budapesten dolgoznak.
   További információ (angol nyelven) a csatolt hirdetésben taláható.
   Jelentkezési határidő: 2018. október 24, szerda, dél
 • Solutions Lab Gyakornok – non-rezidens

   A Solutions Lab-nél (amely a Milestone Intézet “boutique” tanácsadói irodája), gyakornokként, csapatunk tagjaként, lehetőséged nyílik majd aktívan részt venni az aktuális tanácsadói projektjeinkben, amelyek az iparágak, tevékenységek és ügyféltípusok széles körét fedik le. Ezen kívül, kisebb önálló kutatómunkák kivitelezését is szeretnénk rádbízni, amelyek szintén az aktuális, illetve a jövőbeli projektjeinkhez és lehetőségeinkhez kapcsolódnak.

   Projektjeink fázisai, amelyeknek így Te is részese leszel, általában a következőkből állnak: egy átfogó diagnózissal kezdünk, ahol a felmerült problémát a lehető legjobban körülhatároljuk, majd az ezáltal kijelölt irányok mentén adatgyűjtésbe és adatelemzésbe kezdünk. Munkánk eredményeképp tanácsadói javaslatokat fogalmazunk meg (például változásvezetés, hatékonyságnövelés, folyamatoptimalizálás, szervezeti kultúrafejlesztés, munkavállalói elégedettség, generációs különbségek és együttműködésfejlesztés, stb. témakörökben), majd segítjük ügyfelünket a javaslatok beépítésében, a megoldások kivitelezésében is, a hosszútávú eredmények elérése érdekében.
   A “Non-Rezidens” gyakornokok a Milestone Consulting Kft.-vel megbízási szerződéses jogviszonyban állnak, és az előre egyeztetett (kb. heti 10 órányi) munkát a világ bármely tájáról végezhetik.
   További információ (angol nyelven) a csatolt hirdetésben taláható.
   Jelentkezési határidő: 2018. október 24, szerda, dél
 • Mentor

   A mentorálás központi szerepet tölt be a Milestone Intézet oktatási programjában: egyéni támogatást nyújt a diákok intellektuális fejlődéséhez, valamint orientációt, motivációt és érzelmi jólétet kíván biztosítani minden évfolyam hallgatóinak. A Milestone Intézet különösen fontosnak tartja, hogy diákjait különböző szakterületek kiválóságaival ismertesse meg, ezáltal bővítve érdeklődési körüket, horizontjukat.

   Mentoraink a jövő tehetséges szakembereivel, tudósaival, gondolkodóival és változáshozóival dolgozhatnak együtt. A mentorok támogatják és nevelik a tehetséges fiatalokat, segítik őket fontos döntéseik meghozatalában, és a diákokkal együtt térképezik fel az előttük álló tanulmányi lehetőségeket és karrierutakat. A Milestone programjának előrehaladtával a mentornak egyre inkább fókuszálnia kell diákjai érdeklődését, és támogatnia egy bizonyos tanulmányi pályát. A tanulmányi előmenetel, a magas szintű, problémaközpontú és interdiszciplináris szemléletű tanulás, a szaktárgyi tudásban való elmélyülés, a nemzetközileg releváns készségek fejlesztése, a világ és annak dolgai iránt mutatott holisztikus érdeklődés fejlődése mind mind fokozatosan válik egyre fontosabbá. Egy rátermett mentor össze tudja fonni a Milestone oktatási programjának különböző fonalait annak érdekében, hogy minden diákja a lehető legtöbbet profitáljon a program nyújtotta tanulási élményből.

   A Milestone Intézet a fentiek szellemében keresi azokat a rendkívül elhivatott és tehetséges szakembereket, akik egyedülálló interperszonális, irányítói és szervezői, továbbá kommunikációs készségekkel rendelkeznek. A komoly tudományos háttér, a fiatalokkal szemben tanúsított empátia, az elszántság és az elhivatottság megléte egyaránt fontos követelmény a mentori pozíció betöltéséhez. Mindemellett, mivel a mentorálás és a tanítás az intézetben angolul zajlik, a folyékony, illetve professzionális írásbeli- és szóbeli angoltudás is nélkülözhetetlen.

   A jelentkezés módja: A Milestone Intézet folyamatosan keres tehetséges és elkötelezett szakembereket mentori és modulvezetői pozíciókba. Bár az elsődleges felvételi időszak általában az új tanév kezdete, az Intézet egész évben fogadja a jelentkezéseket. A jelentkezések elbírálása a jelentkező profilja, valamint az Intézet felvételi szükségleteinek figyelembe vételével történik.

 • Modulvezető

   A Milestone Intézetnél folyó moduláris oktatás egyszerre kínál lehetőséget az orientációra, egy választott tudományterületben való elmélyülésre, és az angol nyelvi alapkészségek fejlesztésére. Jelenleg a négyéves oktatási program keretében 125 tanulmányi modul szerepel az intézmény kínálatában, amelyek lehetővé teszik a diákok számára, hogy kísérletezzenek, és közvetlen tapasztalatot szerezzenek arról, hogy festenek a gyakorlatban az egyes területeken folytatott tanulmányok. E folyamat során a diákok témák, módszerek, elméletek és ötletek sokaságával ismerkednek meg, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy széleskörű ismeretekkel rendelkező, kritikus gondolkodókká váljanak, akik a tudományágak közti határokat átlépve képesek válaszokat találni a jelen problémáira.

   A moduláris oktatás a különböző háttérrel rendelkező, tehetséges és motivált diákokkal való közös munka lehetőségét teremti meg kis (6-12 fős) csoportokban. A modulvezetők feladata, hogy oktatott tárgyuk megismerésére ösztönözzék a diákokat, így bővítve tanulmányi és szakmai érdeklődésük körét. Saját szakterületük alapos megismertetésén túl a modulvezetők – a Milestone Intézet oktatási filozófiájának megfelelően – fejlesztik a diákok alapvető tudományos készségeit, aktív részvételt várnak el a csoportjuktól, és ösztönzik az önálló tanulást.

   A Milestone Intézet a fentiek szellemében keresi azokat a rendkívül elhivatott és tehetséges szakembereket, akik egyedülálló interperszonális, irányítói és szervezői, továbbá kommunikációs készségekkel rendelkeznek. A komoly tudományos háttér, a fiatalokkal szemben tanúsított empátia, az elszántság és az elhivatottság megléte egyaránt fontos követelmény a modulvezetői pozíció betöltéséhez. Mindemellett, mivel a mentorálás és a tanítás az intézetben angolul zajlik, a folyékony, illetve professzionális írásbeli- és szóbeli angoltudás is nélkülözhetetlen.

   A jelentkezés módja: A Milestone Intézet folyamatosan keres tehetséges és elkötelezett szakembereket mentori és modulvezetői pozíciókba. Bár az elsődleges felvételi időszak általában az új tanév kezdete, az Intézet egész évben fogadja a jelentkezéseket. A jelentkezések elbírálása a jelentkező profilja, valamint az Intézet felvételi szükségleteinek figyelembe vételével történik.

Kapcsolódó tartalom