GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEKOktatásunk bátorítja a kutatást és a projektmunkát, emellett lehetővé teszi az elmélyülést magas szintű egyetemi témákban, és előteremtjük a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazásának különféle módjait, támogatjuk az önálló döntéshozatalt és a felelősségvállalást oktatási céljaik elérésében.
Arra ösztönözzük diákjainkat, hogy felismerjék erősségeiket, megtalálják a készségeikhez leginkább illő területet, és felkészítjük őket arra, hogy magabiztosan koordinálják mindennapi teendőiket, és vezető szerepet töltsenek be szakmai életükben, így hasznos szolgálatot téve annak a társadalomnak, amelyben élnek.
A Milestone Intézet oktatási módszertanának legfontosabb pillére a diákok egyéni fejlődését elősegítő és támogató, személyre szabott mentorálás, mely a diák egyéni fejlődésére, tanulmányaira fókuszál, támogatja intellektuális fejlődését, segíti a témaválasztását, motiválja és lelki támaszt nyújt neki. A Core Program minden diákjának saját, magasan képzett, filozófiánkat és a tudományosság, a munka világát jól ismerő mentora van.
A diákok három oktatási program közül választhatnak: Core Program, Access Program, Advising Program.
A Milestone Intézetben minden program angol nyelven folyik.


A Milestone Intézet egyénre szabott, a középiskola mellett végezhető oktatási programokat kínál, melyek segítenek a diákoknak kibontakoztatni saját képességeiket és felfedezni a tanulás örömét.

 • A diákok különböző formákban és környezetekben tapasztalják meg a tanulást: személyre szabott mentorálás keretében négyszemközt egy szakemberrel, heti rendszerességgel tartott, csoportos órákon a társaikkal, a diákélet önszerveződő tevékenységeiben, valamint hosszabb projektek tervezése és megvalósítása során.
 • A diákok segítséget és visszajelzést kapnak a munkájuk során.
 • Kurzusaink interaktívak és alacsony létszámúak, a Core Programban legfeljebb tizenkét résztvevővel tartjuk őket.
  A kurzusokat és a mentorálási alkalmakat hétköznap délutánonként és szombatonként tartjuk.


A Core Program a Milestone Intézet legnagyobb programja, a 2023/24-es tanévben 351 beiratkozott diákkal.

 • A Core Program négy évfolyamos: a Freshman, a Sophomore, a Junior és a Senior évfolyamot külön bejegyzésekben mutatjuk be.
 • A program három alappillére a mentorálás, a modullátogatás és a diákélet.
 • Oktatásunk bátorítja a kutatást és a projektmunkát, és éppúgy lehetővé teszi az elmélyülést magas szintű egyetemi témákban, mint a gyakorlati alkalmazások megismerését.

A Core Programról részleteket itt talál.


Access Programunk egy egyéves időtartamú, készség- és önbizalom-fejlesztő képzés, melynek során projektalapú csoportmunkával, élménypedagógiai foglalkozásokkal és csapatépítő táborokkal erősítjük a diákok önkifejezését és tanulmányi orientációját, megalapozza a résztvevők hosszú távú fejlődését, amelynek fontos része a társadalmi felelősségvállalás.
Az Access Programról mesél a programot elvégző, jelenleg a Core Programba járó diák, Pecznik János a Facebookon.
További információt az Access Programról itt talál.


A Milestone Advising Program egy intenzív, személyre szabott, tízhetes exkluzív program, melynek során a diák heti rendszerességgel találkozik egy tapasztalt Milestone-mentorral, aki segít elérni személyes oktatási céljait.

 • A diák maga dönti el, hogy mire szeretne leginkább a program alatt összpontosítani, legyen ez orientáció, egyetemi felvételijének előkészítése vagy egyetemi portfóliójának építése.
 • A program során a diák visszajelzést kap arról, hogy mi szükséges a céljai és az ambíciói eléréséhez.
 • A diák hozzáfér a Milestone Intézet legjobb gyakorlataihoz, útmutatásaihoz és eszközeihez.

További információt az Advising Programról itt talál.


A Core Programban a mentor és mentoráltja partnerekként dolgoznak közösen megfogalmazott célokért. Ezek lehetnek tanulmányi célok, például a diák érdeklődési területének azonosítása és az ismeretek bővítése, emellett önismerethez és készségekhez köthető célok is ebben a folyamatban kapnak figyelmet, mint például a tanulmányi szorongás kezelése vagy a magabiztosabb fellépés és önkifejezés elősegítése a kurzusokon.
Jane Goodwin, egyik mentorunk megfogalmazásában: „A mentor egy olyan felnőtt a diák életében, aki az akadémiai fejlődésen keresztül biztosítja, hogy a gyerekek megtanuljanak a saját fejlődésükért felelősséget vállalni. Bátorítjuk őket, utakat és lehetőségeket mutatunk, hogy részt vegyenek olyan dolgokban, amelyek megfelelnek az érdeklődésüknek, és ezeken a területeken segítünk nekik eredményeket elérni és a sikert megtapasztalni.”

 • A tanév során a diákok minimum tizenkét mentorálási alkalmon vesznek részt, melyek általában két-három hetente kerülnek megtartásra.
 • A mentorálás időtartama alkalmanként 30–60 perc.
 • A mentorálási alkalmak helyszíne a Milestone Intézet épülete.

További információt itt talál.


A Milestone Intézet mentorai közelről kísérik és alakítják a diákok tanulmányi útját.

 • Mentoraink jellemzően nem középiskolai tanárok, hanem szakmájuk vagy területük elismert képviselői.
  Mentoraink 30%-a doktori képesítéssel rendelkezik.
 • Magyarországon működő sikeres nagyvállalatok, intézmények, szervezetek vezetői.

További információt itt talál.


Az oktatás nyolchetes modulokban zajlik, hétköznap délután és szombaton. Az orientációt segítő modulokon a diákok szabadon kísérletezhetnek és feszegethetik határaikat.

 • Az elmélyülésre tervezett modulok egy-egy terület mélyebb megismerésére adnak lehetőséget.
 • A felvételi előtt álló diákoknak fókuszált, tudásösszegző modulokat is kínálunk.
 • Példák:
  1. Physiology of Organisms
   Making up People
   Area Studies: Far East
   Econometrics
   Macroeconomics
   Pop vs. Culture
   Introduction to Programming
   Good and Evil
   Uncertainty
   Cursing
   Engineering Lab: 3D Printing

A 2023/24-es tanévben elérhető modulok listája itt található.


A diákok saját tanulási útjukért felelnek, maguk választják meg, hogy mely tevékenységekben vesznek részt és mely modulokba kapcsolódnak be. Az Intézet elvárása a diákok felé, hogy részt vegyenek a modulokon és a mentorálási alkalmakon.

 • A modulok nyolc hétig tartanak, és a sikeres teljesítéshez a diákoknak legalább öt alkalommal jelen kell lenniük, valamint el kell végezniük az összes feladatot.
 • A mentorálási alkalmak időpontját a diák és a mentor közösen beszéli meg. A mentorálás személyesen történik, a Milestone Intézet épületében, és minden második vagy harmadik héten kerül megrendezésre.
 • A diákélet eseményeit, valamint az összes klubot és szervezetet maguk a diákok szervezik. A diákok évente, a tavaszi félévben választják meg vezetőiket.


Fontosak számunkra diákjaink felvételi eredményei, és a senior évfolyamban változatos módokon támogatjuk a diákokat a hazai és a nemzetközi felvételi procedúrák lépéseiben. Ugyanakkor a Milestone Intézet oktatási filozófiája és oktatási gyakorlata komplexebb módon gondolkozik a diákok személyiségéről és a tanulási folyamatról: az összes évfolyam célja, hogy a diákok megtalálják, hogyan tudják tehetségüket a lehető leginkább, személyre szabott módon kibontakoztatni, és ezek eredményeként a számukra legmegfelelőbb egyetemre sikeres felvételit abszolválni.v


A Freshman évfolyam a nyolcadik év végén kezdődik, és a kilencedik év végéig tart. Az évfolyam oktatási programjának célja, hogy a diákok elkezdjék felfedezni, és reflektáljanak arra, mit is szeretnek csinálni, miben szeretnek elmélyülni.

 • Elsősorban a diákok nyitottságára és érdeklődésére építünk.
 • A Freshman diákok mindegyike részt vesz egy szövegközpontú, egy társadalmi kérdésekkel foglalkozó és egy természettudományos kurzuson: ezek a kifejezetten a Freshmaneknek tervezett, játékos kurzusok többféle tudományterület nézőpontját és módszertanát ötvözik, és kérdésfeltevésre, reflektálásra ösztönzik a diákokat.
 • A tanórák mellett a Freshmanek önálló, de az Intézet által irányított projekteken dolgoznak mentoraik segítségével, azért, hogy kipróbálják magukat, és a tanév végére tapasztalatot gyűjtsenek saját tudományos és/vagy művészeti érdeklődésükről.


A Sophomore évfolyam a kilencedik év végén kezdődik, és a tizedik év végéig tart. A Sophomore év oktatási programjának célja, hogy a diákok megtalálják, mit is szeretnek csinálni, miben szeretnek elmélyülni.

 • A diákok maguk választják meg, hogy milyen kurzusokat – ahogy mi nevezzük: modulokat – vesznek fel a számukra felkínált, szakmai orientációra buzdító választékból, így egyre jobban érzik, hogy ők is felelősek tanulmányi útjuk alakításáért.
 • A Sophomore-ok feladata továbbá egy egész éves projekt megtervezése és teljesítése is. Készült már több tudományos kutatás, született számos novella, többen készítettek animációs filmet vagy mélyedtek el a robotika vagy a programozás rejtelmeiben.

De mennyire kell az évfolyam teljesítéséhez okosnak, sőt zseninek lenni? Szentpály Dalma, az évfolyam vezetője szerint „tizennégy-tizenhat éves korban többnyire nem tudományos elkötelezettségben manifesztálódik az intelligencia. Sokfajta intellektus létezik, és a sophomore-projektek célja éppen az, hogy a különböző személyiségű és különféle módokon intelligens diákoknak testreszabott kihívásokat találjunk.


A Junior évfolyam a tizedik év végén kezdődik, és a tizenegyedik év végéig tart. Az évfolyamot úgy alakítottuk ki, hogy kihívásai és lehetőségei egyaránt inspirálják azokat, akik még nem köteleződtek el valamely egyetemi szak mellett, és az orientációjukban van szükségük segítségre, valamint azokat, akiknek a biztos cél eléréséhez tapasztalatra és szakmai útmutatásra van szükségük.

 • A diákok maguk választják meg a kurzusokat – vagy ahogy mi nevezzük: modulokat –, amelyeket elvégeznek.
 • Az évfolyam egyik célja az, hogy a tanév végére a diákok tudják, mi érdekli őket, melyik egyetemre szeretnének jelentkezni, és milyen kurzusokat szeretnének felvenni.
 • Az évfolyam másik célja, hogy a diákok tapasztalatot szerezzenek azon a területen, amely érdekli őket. Ez magában foglalja az esszépályázatokon való részvételt, a természettudományok esetében a laboratóriumi munkát, a projektekben való közreműködést, a kutatásokat, az önkéntes munkát és a szakmai gyakorlatokat – vagyis azokat a dolgokat, amelyeket külsőleg is megerősítenek, és amelyek segíthetik a diákok egyetemi jelentkezését a jövőben.


A Senior évfolyam 11. osztály végén kezdődik, és az érettségit követő nyáron ér véget. Ideális esetben a diákok a senior év kezdetére már kiválasztották, mely egyetemekre és mely szakokra fognak felvételizni, valamint a megelőző években vagy hónapokban projekteken dolgoztak, illetve részt vettek szakmai gyakorlaton, kutatásban vagy tanulmányi versenyeken. A Senior év főleg az egyetemi jelentkezéssel telik, de természetesen a diákok részt vesznek kurzusokon, járnak mentorálásra és a diákélet eseményeire.

 • Az év során a végzős diákok mentorukkal szorosan együttműködve dolgoznak az egyetemi jelentkezési csomag összeállításán, a különböző egyetemekre küldendő, testreszabott motivációs leveleken, a diákok önéletrajzán és portfólióján (ha szükséges), ügyelve a határidők betartására.
 • A Milestone Intézet egész évben támogatja a végzős diákokat, visszajelzést ad a felvételi anyagokról, az Oxbridge-jelentkezők számára szóbeli próbavizsgát szervez, egy-egy egyetemre fókuszáló információs alkalmakat szervez, és releváns információkat oszt meg.
 • Az EU-ba, az Egyesült Államokba vagy az Egyesült Királyságba jelentkező diákok csatlakozhatnak az őket érdeklő országokra specializálódott tanulmányi csoportokba. Itt az adott régió sajátos elvárásait és felvételi jelentkezési folyamatait jól ismerő kollégáktól kapnak támogatást.


A Milestone Intézet diákklubjait és a diákélet eseményeit maguk a diákok szervezik. A diákélet kiváló lehetőség új emberek megismerésére, valamint a kortársaktól való tanulásra: a diákok egymásnak teremtenek tanulási alkalmakat, amelyeket maguk szerveznek és vezetnek le.

 • Az aktív részvétel a diákéletben olyan készségeket fejleszt, amelyekre hagyományos keretek között nehezebb hangsúlyt fektetni, például a felelősségvállalást, a kommunikációt, a tervezést, a közösségfejlesztést, a kezdeményezőkészséget.
 • Mindezen készségek rendkívül hasznosak lehetnek a diákok későbbi tanulmányai során is, hiszen elősegítik a diákok önálló felelősségvállalását saját tanulási-fejlődési folyamatukban.

A diákéletet bemutató cikkünket itt olvashatja. • A tanév májusban kezdődik és a következő naptári év áprilisában fejeződik be.
 • A tanévet három trimeszterre osztjuk: az első májustól júliusig, a második szeptembertől novemberig, a harmadik januártól áprilisig tart.
 • Trimesztereink gerincét egy-egy nyolchetes tanítási időszak adja, ekkor kerül sor az oktatási modulok megtartására.
 • A diákélet eseményei szintén trimeszterekbe rendeződnek.
 • A mentorálási alkalmak az egész tanév alatt megtartásra kerülnek.


A tanév májusban, az évnyitó ünnepséggel és a diákklubok börzéjével kezdődik, és a következő év áprilisában ér véget


A nyári tanítási időszak két okból is fontos része a Milestone Intézet oktatási programjának.

 • Egyrészt az újonnan felvett diákoknak lehetőségük van az iskolai kötelezettségeiket maguk mögött hagyva megismerni és hozzászokni a Milestone Intézet által elvárt tevékenységekhez. A tanulmányaikat folytató diákok is élvezik a szünidei szabadság biztosította lehetőséget arra, hogy felfedezzenek és elmerüljenek valamiben.
 • Másrészt, különösen a senior évfolyamon, a nyár az ideje annak, hogy a diákok a nemzetközi felvételihez szükséges anyagukon dolgozzanak. Ezek sokszor komplex és igen különféle követelményeket fogalmaznak meg, és a jelentkezési határidők is jelentősen eltérnek a magyar felsőoktatás felvételi időrendjétől.


A diákoknak a tanév során négy kurzust – vagy ahogy mi hívjuk: modult – kell teljesíteniük, melyeket minden trimeszter elején maguk választanak ki.
A tanórákat hétköznap délutánonként és szombaton tartjuk.


Mind a modulok, mind a mentorálás kizárólag angol nyelven zajlik. Az angol a hivatalos és az írásbeli kommunikáció nyelve is


A Milestone Intézet nem kínál nyelvtanfolyamokat.


Amikor a trimeszterek végén a diákok befejeznek egy modult, a munkájukat a modulvezető egy 1-től 10-ig terjedő skálán értékeli.

 • Legalább 4-es osztályzat elérésére van szükség a modul teljesítéséhez.
 • A mentorálási és tanácsadási alkalmakon a diákok rendszeres szóbeli visszajelzéseket kapnak teljesítményükről, de osztályzás nem történik.
 • A személyes jelenléti modulok minimum 60%-án részt kell venni.


A tanév sikeres teljesítéséhez a diákoknak négy modult kell teljesíteniük, és részt kell venniük a mentorálási alkalmakon. Ezenfelül a Freshman, a Sophomore és a Junior évfolyam diákjainak egy-egy egész tanévre szóló projektet is el kell készíteniük.


 • A Core Program egy négyéves program, amely különböző kihívásokat és programokat kínál minden évfolyamnak, azaz a Freshman, a Sophomore, a Junior és a Senior évfolyamnak (leírásukat lásd külön bejegyzésekben). A Core Program minden évfolyamába lehet felvételizni, de igen kevés diákot veszünk fel a Senior (negyedik) évfolyamra.
 • Az Access program egy egyéves program, melyet középiskolások számára kínálunk.
 • A Milestone Advising program tízhetes sprintekből áll.


A diákok hetente részt vesznek az általuk választott modulokon, rendszeresen találkoznak mentoraikkal, és részt vesznek a diákélet eseményein.

   A modulokhoz tartozó tanórák időtartama hetente 50 perc. Egy-egy tanórára a diákok aktívan készülnek, aminek az időigénye a modul nehézségétől függ: heti három órától öt vagy hat óráig terjedhet.
 • A mentorálási alkalmakra két-három hetente kerül sor, időtartamuk 30–60 perc között ingadozik. A mentorálásra való felkészülés és az éves projekt munkálatai is időt igényelnek.


Az Access programba járó diákok három tantárgyat tanulnak. Az órákat kéthetente tartjuk, időtartamuk kilencven perc. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy A héten egy tanórája, B héten pedig két tanórája van a diákoknak.

 • A tanórákra való felkészüléshez körülbelül hetente két-három óra szükséges.
 • A diákok minden trimeszterben részt vesznek egy közös csapatépítő hétvégén.
 • Bátorítjuk az Access programba járó diákokat, hogy részt vegyenek a diákélet eseményein.Elsősorban kíváncsi és érdeklődő diákokat várunk, függetlenül hátterüktől vagy szűkebb érdeklődési körüktől, életkortól függően haladó, folyékony angoltudással. A felvételi folyamat során azokat a diákokat igyekszünk kiválasztani, akik a legtöbbet hozhatják ki oktatási programunkból, és később értékes tagjaivá válhatnak a milestone-os öregdiákok közösségének.
Ha kérdése van, kérjen visszahívást!


Rendszeresen rendezünk angol és magyar nyelvű nyílt napokat, ahol a leendő diákok és szüleik találkozhatnak az Intézet mentoraival és modulvezetőivel, diákjaival, és megismerhetik oktatási módszereinket egy izgalmas kerekasztal-beszélgetés során. A legtöbb nyílt napunk után az érkező diákok próbaworkshopon is részt vehetnek. A nyílt napokról itt tájékozódhat.


Két felvételi lehetőséget biztosítunk: az első felvételi kör jelentkezési határideje minden év február elején van, a második köré minden év március elején. A jelentkezéshez a diákoknak egy online jelentkezési lapot kell kitölteniük, és meg kell adniuk személyes adataik mellett a KRÉTA rendszerből lekérhető bizonyítványukat. Emellett öt esszékérdésre is válaszolniuk kell. A Milestone Intézethez a tanév közben nem lehet csatlakozni.

A pontos határidőkről itttájékozódhat.

A jelentkezési lapot itt találja.

Ha további információra van szüksége, kérjen visszahívást!!


A jelentkezési lap kitöltése után a jelentkezők többségét meghívjuk, hogy vegyenek részt az írásbeli felvételi fordulón. Itt az angolnyelv-tudásukra, a problémamegoldó és az érvelőkészségeikre vagyunk kíváncsiak.
Végül az írásbeli eredmények alapján megszűrt jelentkezőket meghívjuk egy interjúra, ahol a személyiségükről, a gondolkodásukról, a motivációjukról és a céljaikról szeretnénk többet megtudni. A szóbeli forduló tehát egy kötetlen beszélgetés, amelyre a diákok egy, a Milestone Intézet által kiválasztott videó megnézésével tudnak felkészülni.


A diákokat április elején értesítjük a felvételi folyamatuk eredményéről.


A Milestone Intézethez csak a felvételi időszakban lehet csatlakozni, az akadémiai év kezdete után erre nincs lehetőség.


Nem kérünk nyelvvizsga-bizonyítványt.


Az oktatás nyelve a Milestone Intézetben az angol. A diákoknak nap mint nap részt kell venniük írott és szóbeli angol nyelvű kommunikációban, ki kell fejezniük magukat, szövegeket kell feldolgozniuk. A freshman és a sophomore évfolyamon körülbelül B2, a junior és a senior évfolyamon C1 szintű nyelvtudás szükséges. Nyelvvizsga-bizonyítványt nem kérünk.


A Core Program egy négy évfolyamos képzés, melynek bármelyik évfolyamához lehet csatlakozni. A diákok erős akadémiai orientációt és mentorálást kapnak. A program részletes leírását itt találja.
Az Access program egy egyéves képzés, melynek középpontjában a kritikai gondolkodás fejlesztése, a problémamegoldás és a projektmunka állnak. A program részletes leírását itt találja.


A Core program négy évfolyamára minden felvételi időszakban fogadunk új diákokat. A freshman és a sophomore évfolyamokra lényegesen könnyebb bekerülni, mint a felsőbb (junior, senior) évfolyamokra, mivel itt kevesebb diák tanul. A végzős, senior évfolyamra a legnehezebb bekerülni, ide olyan diákokat várunk, akik már megalapozott orientációval rendelkeznek.


A frissen felvett diákoknak nincs lehetőségük halasztásra. Ha valamilyen okból nem tudják tanulmányaikat megkezdeni az adott tanévben, a következő felvételi időszakban újra felvételizhetnek.


Tandíjak a 2024/2025-ös tanévre:

Programtípus Tandíj 2024–2025
Core program 1 500 000 Ft / tanév
Access program 1 950 000 Ft / tanév
Milestone Advising program 1 175 000 Ft-os, egyszeri hozzájárulás a Milestone Intézet ösztöndíjalapjához + + 725 000 Ft Advising / sprint

További információt itt talál.


Az aláírt szerződés rendes felmondás útján, a diák által, írásban, öt (5) napos felmondási idővel szüntethető meg, az alábbi három, különböző elszámolás mellett: amennyiben a diák a felmondási jogot

 • 2024. május 1. és május 15. napja között gyakorolja, úgy az Intézet a 2. számú mellékletben meghatározott képzési díj 20%-ára jogosult, ennek megfelelően amennyiben a képzési díj több mint 20%-a befizetésre került, úgy a 20% feletti összeget az Intézet visszatéríti a diák számára; amennyiben a képzési díj kevesebb mint 20%-a került befizetésre, úgy a 20%-ig fennmaradó összeget a diák köteles megfizetni az Intézet számára.
 • 2024. május 16. és május 31. napja között gyakorolja, úgy az Intézet a képzési díj 50%-ára jogosult, ennek megfelelően amennyiben a képzési díj több mint 50%-a befizetésre került, úgy az 50% feletti összeget az Intézet visszatéríti a diák számára; amennyiben a képzési díj kevesebb mint 50%-a került befizetésre, úgy az 50%-ig fennmaradó összeget a diák köteles megfizetni az Intézet számára.
 • 2024. május 31. napja után gyakorolja, úgy az igénybe nem vett képzési időre arányosan járó képzési díjnak megfelelő összeget az Intézet részére meg kell fizetnie.


Igen, akár 3, 6 vagy 12 részletben is.


A Milestone Intézet hatféle ösztöndíjat kínál.

 • Bridge-ösztöndíj: Tandíjmentes tanulás szociálisan vagy gazdaságilag hátrányos hátterű, esetleg roma származású, kiemelkedően tehetséges diákok számára. Az ösztöndíj teljes tandíjmentességet ad.
 • Szociális ösztöndíj: A Milestone Szociális ösztöndíj a társadalmi sokszínűség elősegítése és az anyagilag rászoruló diákok támogatása céljából jött létre. Az ösztöndíj 10–75%-os tandíjkedvezményt ad.
 • Fellowship: A Fellowship-rendszert a diákok kiemelkedő tudományos, kutatási és közösségépítő eredményeinek támogatására és elismerésére alkottuk meg. Az ösztöndíj 10%-os tandíjkedvezményt ad.
 • Ösztöndíj VII. kerületi diákoknak: A VII. kerületben lakó, Milestone Szociális ösztöndíjra jogosult diákok támogatására hoztuk létre.
 • Lyons-ösztöndíj: A Lyons-ösztöndíj a Nyugat-londoni Zsinagóga (West London Synagogue) felajánlása tehetséges, gazdaságilag hátrányos hátterű magyar zsidó diákok támogatására.
 • Bolgár nemzetiségi ösztöndíj: A Bolgár nemzetiségi ösztöndíj a Bolgár Országos Önkormányzattal társfinanszírozott ösztöndíj.

További információt itt talál.