Kelenhegyi Andor

Tantárgy: Történelem, Középkortudomány
Pozíció: Head of Junior Year
Munkakör: Állandó munkatárs
Év: 2019-2020, 2020-2021

Andor az ELTE hebraisztika-történelem szakpárján illetve a CEU Medieval Studies szakán diplomázott 2011-ben, Doktori disszertációját 2017 novemberében védte meg a CEU középkortudományi szakán. Témavezetője Carsten Wilke volt. Erősen foglalkoztatja a klasszikus és késői antikvitás, különösen e korszakok irodalma és vallástörténete. Szorosabb kutatási témája a késő-antik vallástörténet, ezen belül a zsidó és keresztény vallások és közösségek kapcsolata.