Kelenhegyi Andor

Tantárgy: Történelem, Középkortudomány
Pozíció: Head of Junior Year
Munkakör: Állandó munkatárs
Év: 2019-2020

Az ELTE hebraisztika-történelem szakpárján illetve a CEU Medieval Studies szakán diplomáztam 2011-ben, Doktori disszertációmat 2017 novemberében védtem meg a CEU középkortudományi szakán. Témavezetőm Carsten Wilke volt. Erősen foglalkoztat a klasszikus és késői antikvitás, különösen e korszakok irodalma és vallástörténete. Szorosabb kutatási témám a késő-antik vallástörténet, ezen belül a zsidó és keresztény vallások és közösségek kapcsolata.