Kelenhegyi Andor

Subjects: Történelem, Középkortudomány
Division: Művészetek és Bölcsészettudományok
Appointment: Head of Junior Year
Position: Mentor, Modulvezető, Állandó munkatárs
Years: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022
Other title: Gyermekvédelmi felelős

Andor az ELTE hebraisztika-történelem szakpárján illetve a CEU Medieval Studies szakán diplomázott 2011-ben, Doktori disszertációját 2017 novemberében védte meg a CEU középkortudományi szakán. Témavezetője Carsten Wilke volt. Erősen foglalkoztatja a klasszikus és késői antikvitás, különösen e korszakok irodalma és vallástörténete. Szorosabb kutatási témája a késő-antik vallástörténet, ezen belül a zsidó és keresztény vallások és közösségek kapcsolata.