Dürr Miklós János

Évfolyamvezető, Junior Year

Miklós a Durham-i Egyetemen (UK) doktorált társadalomföldrajzból. Disszertációjában a városi szegregáció kormányzását vizsgálta Miskolcon a büntetőpolitika és a szociálpolitika szemszögéből. Tágabb társadalomtudományi érdeklődési körébe tartoznak továbbá az okos városok, a dzsentrifikáció, az infrastruktúrák, a nacionalizmus, a nemzetközi fejlődés és fejlesztés, illetve a marxista, posztstrukturalista, és posztkoloniális elméletek. Korábban posztgraduális tanársegédként dolgozott a Durham-i Egyetem földrajz tanszékén, ahol számos tantárgyat oktatott, többek között társadalomtudományi módszertant, válságföldrajzot, környezeti szakpolitikát és városföldrajzot, illetve részt vett alapszakos terepmunkák szervezésében is. Szabadidejében szeret jókat főzni, blues-t és rockabilly-t játszani a zongorán, kirándulni az erdőben, úszni és horgászni.